2015 Aratatil Lisans ve Lisansüstü Programı

 • Tarih26 Ocak - 8 Şubat 2015 (Köy`e geliş 25 Ocak 2015) 
 • Amaç
  Matematik bölümlerinde okutulan ancak zaman darlığından dolayı ayrıntıları üzerinde durulmayan ya da özümsemesi zor olan, dolayısıyla zaman alan konulara ve bu konular dışında, önemli olmasına karşın genel olarak müfredatlarda yer almayan konuları işleyeceğiz.
   
 • Hedef Kitle
  Matematik bölümünde okuyan ileri seviyede lisans ve lisansüstü öğrencileri.
   
 • Kontenjan 30 kişi
 • Ücret
  Programın ücreti 500 TL’dir. Bu ücreti ödeyemeyecek olanlara kısmi ya da tam burs verilir. Bütçenizin izin verdiği ölçüde etkinliğe maddi katkıda bulunacağınızı umuyoruz. (Kurumumuz karşılıklı anlayış ve güvene önem vermektedir.) Ücrete barınma, günde 4 öğün yemek, çay, su ve temel ihtiyaçlar dahildir. Nesin Matematik Köyü, kâr amacı gütmemektedir.
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Şennaz Uzun, sennazuzun@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Program

Eğitmen Kurum Ders 26.Oca 2.Şub
Prof. Dr. Ali Nesin İstanbul Bilgi Üniversitesi Ring Theory 1  
Doç. Dr. Selçuk Demir İstanbul Bilgi Üniversitesi Matris Lie Gruplarına Giriş 1  
Yard. Doç. Kemal Eroğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ölçü Teorisi`nde Bazı Örtü Teoremleri ve Uygulamaları 1  
Yard. Doç. Hakan Güntürkün Gediz Üniversitesi Point-Set Topology 1  
Mr. Arif Mardin - Measure, Integration and Probability 1 1
Yard. Doç. Salih Durhan ODTÜ, Kıbrıs Yapay Zekâ ve Lineer Cebir   1
Prof. Dr. Ali Nesin İstanbul Bilgi Üniversitesi Module Theory   1
Yard. Doç. Ekin Ozman Boğaziçi Üniversitesi Introduction to Plane Curves   1
Yard. Doç. Çağrı Karakurt Boğaziçi Üniversitesi Geometrik Topoloji   1
Toplam 5 5


Başlık:
Ring Theory
Eğitmen: Prof. Dr. Ali Nesin

Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Tarih: 26 Ocak – 1 Şubat 2015
Önkoşul: Bir matematik bölümünün en az ikinci yılına geçmiş olmak.

İçerik: Halka, direkt çarpım ve toplam, ideal, üreteçler, bölüm halkası, morfizmler,  çekirdek, temel teoremler. Polinom halkaları. Tek üreteçli ideal bölgeleri. Asallar ve indirgenemezler. Sonlu cisimler. Noether halkaları. Sayı halkaları.

Başlık: Matris Lie Gruplarına Giriş

Eğitmen: Doç. Dr. Selçuk Demir

Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Tarih: 26 Ocak – 2 Şubat 2015

Önkoşul: Analiz, iyi lineer cebir.

İçerik:
Tersinir matrisler, genel lineer grup. Topolojik özellikler.
Matsilerin eksponansiyeli. Matis gruplarıyla ilişkisi.
Lineer cebirden gerekli bilgiler: Spektral Teorem ve gruplara uygulamaları
SU(2) ve SO(3) grupları 
Matris Lie gruplarının Lie cebirleri
Temsil teorisine başlangıç: SU(2) grubunun indirgenemez temsilleri.

Başlık: Ölçü Teorisi‘nde Bazı Örtü Teoremleri ve Uygulamaları

Eğitmen: Yard. Doç. Kemal Ilgar Eroğlu

Kurum: İstanbul Bilgi Ü.

Tarih: 26 Ocak – 1 Şubat 2015

Önkoşul: Lisans düzeyi ölçü teorisi

İçerik: Bu derste, ölçü teorisindeki standart lisans konularından biraz daha ileri düzeydeki bazı sonuçlara değineceğiz. Özel olarak Vitali ve Besicovitch Örtü Teoremleri ve bunların uygulaması olarak mutlak sürekli ve Lipschitz fonksiyonlarda türevlilik, Lebesgue Yoğunluk Teoremi, ölçülerin birbirlerine göre türevleri gibi konulara bakacağız.

Başlık: Point-Set Topology

Eğitmen: Yard. Doç. Hakan Güntürkün

Kurum: Gediz Üniversitesi

Tarih: 26 Ocak – 1 Şubat 2015

Önkoşul: Basic concepts in analysis and linear algebra

İçerik: Topological spaces; basis for a topology; order, product, subspace, quotient and metric topology; connected, path-connected, compact, hausdorff spaces. We will try to solve many examples.Başlık: Measure, integration and probability

Eğitmen: Mr. Arif Mardin

Kurum: -

Tarih: 26 Ocak – 8 Şubat 2015

Önkoşul: As prerequisites, a second year analysis course and a good background on discrete probability theory would be very helpful.

İçerik: Measure space, Lebesgue measure, construction of Lebesgue integral. Fundamental theorems of Lebesgue integration. Probability spaces, Random variables. Conditional probability, independence. Conditional expectation. Laws of large numbers.

Başlık: Yapay Zekâ ve Lineer Cebir

Eğitmen: Yard. Doç. Salih Durhan

Kurum: ODTÜ, Kıbrıs

Tarih: 2 – 8 Şubat 2015

Önkoşul: Lineer Cebir

İçerik: Son yılların en popüler yapay zeka uygulamalarından SVM (support vector machine) algoritmalarını inceleyeceğiz. Lineer ayrıştırılabilirlik kavramı üzerinden maksimum marjinli hiperdüzlem hesaplamaya geçip, ayrıştırılabilir olmayan verileri çekirdek katakullusi tekniğiyle ayıracağız.Başlık: Module Theory

Eğitmen: Prof. Dr. Ali Nesin

Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Tarih: 2 – 8 Şubat 2015

Önkoşul: Bir matematik bölümünün en az ikinci yılına geçmiş olmak.

İçerik: Modüller, direkt çarpım ve toplam, altmodül, üreteçler, bölüm modülü, morfizmler,  çekirdek, temel teoremler. Vektör uzayları, taban ve boyut. Serbest modüller. Tansör çarpımları. Mültilineer fonksiyonlar.


Başlık: Introduction to Plane Curves

Eğitmen: Yard. Doç. Ekin Ozman

Kurum: Boğaziçi Üniversitesi

Tarih: 2 – 8 Şubat 2015

Önkoşul: Lisans seviyesinde 1-2 dönemlik cebir dersi ve matematiksel olgunluk.

İçerik: Plane conics, Projective Plane and classification of conics in the projective plane, basic cases of Bezout‘s Theorem, plane cubics and group law, topology of a nonsingular cubic.

Başlık: Geometrik Topoloji

Eğitmen: Yard. Doç. Çağrı Karakurt

Kurum: Boğaziçi Üniversitesi

Tarih: 2 – 8 Şubat 2015

Önkoşul: Sürekli fonksiyonlar ve gruplar gibi temel matematiksel 
kavramlara aşinalık.

İçerik: Dersin amacı tıkız yüzeylerin sınıflandırılması teoremini sunmak ve ispatını anlamaktır. Bu yolda giderken hücre komplekslerinin temel grupları, homolojileri ve Euler karakteristikleri gibi topolojik değişmezler kullanılacaktır.

Online Başvuru Yapılamamaktadır!
 • Etkinlik başvurusu sona ermiştir