Kuantum Mekaniği ve Bulanık Mantık Çalıştayı

 • Tarih23 -26 Nisan 2009  
 • Ücret
  22 Nisan varış, 4 gece ücreti 4x35 = 140 TL
  23 Nisan varış, 3 gece ücreti 3x35 = 105 TL
  Ücrete, etkinlik süresince 3 öğün yemek ve barınma dahildir.
   
 • Genel Bilgi
  Başvuru için isim, soyad, e-posta, tel, doğum tarihi, cinsiyet, meslek/okul bilgileri, yemek tercihi, varış tarihi ve saati bilgilerini kuantum.calistayi@gmail.com adresine göndermek gerekmektedir. Kontenjanımız dolmuştur.
  Etkinlik posteri için tklayın.
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
kuantum.calistayi@gmail.com
Mustafa Suphi Erden (M.S.Erden@tudelft.nl) / Necmi Buğdaycı (necmi.bugdayci@gmail.com). 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Etkinlik Programı

Saatler
23.Nis
24.Nis
25.Nis
26.Nis
07,30-08,45
  Kahvaltı Kahvaltı Kahvaltı
09,00-10,30
  KFF BM KM
11,00-12,30
  BM KFF, KSB BM
12,30-13,30
Yemek Yemek Yemek Yemek
13,30-14,30
Serbest zaman Serbest zaman Serbest zaman Toparlama ve son tartışmalar
14,30-16,00
KFF KSB KM Toparlama ve son tartışmalar
16,30-18,00
BM KFF FGSD  
18,00-19,30
Resepsiyon, yemek Serbest zaman Serbest zaman  
19,30-20,30
Resepsiyon, yemek Yemek Yemek  
21,00-24,00
İspat fikrinin oluşumu AİHM İstanbul silütinde camiler  


Ayrıntılı Ders Programı


Başlık: Kuantum Fiziği ve Felsefesi (KFF)
Eğitmen: 
Necmi Buğdaycı
Oturum Sayısı: 
4
İçerik:

 • Kuantum kuramının temel kavramları ve anlamları (Dalga fonksiyonu, dualite, bütünleyicilik (complementarity), dolaşıklık (entanglement)),
 • EPR paradoksu ve  kuantum deneyleri,
 • Kuantum kuramı ve gerçeklik sorunu: Gerçeklik algımız değişmeli mi? 
 • Kuantum kuramıyla bilinci açıklama çabaları.


Başlık: 
Kuantum Mekaniğinin Matematiği (KM)
Eğitmen: Necmi Buğdaycı
Oturum Sayısı: 2
İçerik:

 • Kuantum mekaniğinin postulatları,
 • Schrödinger Denklemi,
 • Hilbert Uzayı ve Operatörler,
 • Dalga Parçacık ikiliğinin matematiği. 


Başlık: 
Kuantum ve Sosyal Bilimler (KSB)
Eğitmen: Oktay Özdemir
Oturum Sayısı: 1
İçerik:

 • Klasik fizik ve modernizm,
 • Kuantum kuramı ve idealizm /materyalizm savaşı,
 • kuantum kuramı ve postmodernizm,
 • 20. ve 21. yy felsefe ve sosyoloji çalışmalarında kuantum kuramının izleri.


Başlık: 
Bulanık Mantık (BM)
Eğitmen: Mustafa Suphi Erden
Oturum Sayısı: 4
İçerik:

 • Klasik önermeler mantığı,
 • 3 değerli mantık, bulanık mantık ,
 • bulanık mantık ve sosyal bilimler
 • bulanık mantığın mühendislik uygulamaları.


Başlık: 
Fiziksel Gerçeklik ve Subjektif Deneyim (FGSD)
Eğitmen: Saffet Murat Tura
Oturum Sayısı: 1
İçerik: 
Bugün elimizde oldukça gelişmiş bir kozmogenetik teori bulunmakta. Keza gezgenin ve gezegendeki hücre öncesi süreçler de dahil biyolojik evrimin nasıl oluştuğuna dair önemli bilgilere sahibiz. Bununla beraber bütün bu bilimsel açıklamalar evrimin belli bir aşamasında ortaya çıktığı anlaşılan ağrı, acı, bulantı hissi, duygu, düşünce, rüya ya da renk veya koku algısı gibi örneklerde ifadesini bulan subjektif deneyimlerin doğasını kavramamıza imkan vermiyor. Bunlar fiziksel gerçekliğin bir parçası mı? Yoksa kozmogenezin belli bir aşamasında tamamen fizik dışı formlar ortaya çıkmış olabilir mi? Fiziksel gerçekliği nasıl tanımlamalıyız? Subjektif deneyimler fiziksel gerçekliğin bir parçasıysa bunların fiziksel doğası ne olabilir? Bunlar temel parçacıkların belli bir kuantum organizasyonu mu? Yoksa büsbütün farklı ve indirgenemez, kozmogenetik olarak yeni enerji formları mı? Beynin nasıl bir fiziksel özelliği var ki subjektif deneyimlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor? Subjektif deneyimler, klasik fizikle açıklanabilir olan beynin nöral faliyetlerini, dolayısıyla organizmanın davranışlarını etkiliyor olabilir mi? Eğer subjektif deneyimler fiziksel gerçekliğin bir parçasıysa bunları incelemek için özel araştırma yöntemleri geliştirmemiz gerekir mi? Konuşmada bu gibi sorulara yanıt aranacaktır.

 

Akşam Seminerleri

Başlık: İspat Fikrinin Oluşumu
Eğitmen: Feza Arslan
Oturum Sayısı: -
İçerik: 
Matematiksel kavramların ve ispat fikrinin evrimi; Mısır, Çin ve Yunan matematiklerinde ispat fikri ve aksiyomatik yöntem.

Başlık: AİHM
Eğitmen: Serkan Cengiz
Oturum Sayısı: -
İçerik: 
Sunumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi`nin kuruluşu, yapısı, işleyişi, Avrupa Demokrasisi açısından oynadığı rol ile Türkiye ve diğer ülkeler açısından verilmiş kararlar ve bu kararların o ülkelerin ulusal hukuklarına etkilerinin aktarılması planlanmaktadır.

Başlık: İstanbul Silüetinde Camiler
Eğitmen: Muzaffer Özgüleş
Oturum Sayısı: -
İçerik: 
Bu sunuşta, Konstantinopolis`in düşüşü veya İstanbul‘un fethiyle başlayan üç yüzyıllık süreçte şehrin panoramasındaki çarpıcı değişim, tarihi yarımada üzerinde inşa edilen ve şehrin siluetini oluşturan 10 anıtsal cami üzerinden anlatılacak. 1453`e kadar Ortodoksluk`un başkenti olan şehrin birkaç yüzyıl içinde batılı seyyahların aklında minare ve kubbeleriyle yer edişinin nedeni, başka bir deyişle İstanbul`u Galata`dan seyrederken gördüğümüz büyüleyici resmin ortaya çıkışı ele alınacak. Görsel öğelerle desteklenecek sunuşun ana eksenini, söz konusu 10 caminin tarihi ve mimarisi oluşturacak. Bunun yanı sıra siluetteki değişimin anlamı, iktidarın yapıya dönüşümü bağlamında irdelenecek. Ayrıca edebiyatta bu eserlere yapılan göndermelere ve yapılara dair söylencelere de yer verilecek.

Online Başvuru Yapılamamaktadır!
 • Etkinlik başvurusu sona ermiştir