2015 Sanat Yazokulu

 • Tarih13-26 Temmuz 2015 (Köy`e geliş 12 Temmuz, Köy`den ayrılış 26 Temmuz) 
 • Amaç
  Güncel sanat pratikleri ve kuramları üzerine çalışan uzmanlarla beraber bir üretim, analiz ve tartışma sürecine girmek. Sanatı neden, nasıl ve kim için ürettiğimizi tartışmak. Üretilen işi en etkili biçimde sunma yöntemlerini aramak. Portfolyo, sanatçı sunumu, sergi gibi alanlarda pratik edinmek. Sanatçı olarak hayatı sürdürebilmenin koşullarını tartışmak. Sanat tarihi ve kuramları hakkında bilgi edinmek, düşünme, okuma ve yazma pratikleri geliştirmek.
   
 • Hedef Kitle
  Lise 3 ve 4`üncü sınıf öğrencileri ve üniversitelerin sanat bölümlerin 1 ve 2`nci sınıfında okuyan 17-21 yaş arasındaki öğrenciler tercih edilecektir. Ancak farklı yaş gruplarının başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır.

   
 • Kontenjan 30 kişi
 • Ücret
  Yaz okulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler, her türlü temel ihtiyaçlar ve sanat malzemeleri dahil koğuşlar için 1.680 TL, çadırlar için 1.190 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir. Burs talep eden öğrencilere ihtiyaçları oranında burs sağlanacaktır.
   
  Destek: Program Sabancı Vakfı tarafından desteklenmektedir.
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için

Işın Önol & Aslı Çetinkaya, nesinsanatkoyu@gmail.com

Mehmet Nihat Şan (mnsan@nesinvakfi.org)

 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri
Koordinasyon: Işın Önol & Aslı Çetinkaya, nesinsanatkoyu@gmail.com

Eğitmenler

BB: Dr. Burçak Bingöl, sanatçı, İstanbul

GA: Doç. Gülçin Aksoy Özdemir, Mimar Sinan Üniversitesi

EK: Yrd. Doç. Evrim Kavcar, öğretim üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

EKO: MPhil. Erden Kosova, sanat yazarı, İstanbul

IE: Işıl Eğrikavuk, öğretim görevlisi, Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

IÖ: MFA.MAS. Işın Önol, doktor adayı, okutman, Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi

NR: Dr. Necla Rüzgar, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü 

RK: Raziye Kubat, sanatçı, İstanbul

SU: Dr. Seher Uysal, sanat yazarı, üreticisi, İstanbul

Program

Dersler

Performans Atölyesi: Işıl Eğrikavuk

Görsel Kültür: Seher Uysal

Sanat ile Siyaset Arasında Temaslar - Sanat Tarihi Aracılığıyla Eleştirel Bir Yolculuk: Erden Kosova

Portfolyo Hazırlama/Sanatçı Sunumu: Işın Önol

Sanatçı Kitapları (İnceleme/Uygulama): Gülçin Aksoy

Yazma/Çizme Atölyesi: Gülçin Aksoy – Evrim Kavcar

Oluşturma/Dönüştürme: Evrim Kavcar

Fauna & Flora Atölyesi: Necla Rüzgar

Seramik Atölyesi: Burçak Bingöl

İz Peşinde / Baskı Atölyesi: Raziye Kubat
Önerilen misafir sanatçı sunumları: Hale Tenger, Selda Asal, Selim Birsel, Mürüvvet Türkyılmaz 
(Misafir sanatçıların katılımı ilerleyen zamanlarda netleştirilecektir)
Sanatçı Sunumları ve Film Gösterimleri ilerleyen tarihlerde ayrıntılı olarak duyurulacaktır. Portfolyo sunumları, her öğrenci tarafından 20`şer dakikalık sunumlar olarak yapılacaktır.

Saat

13 Temmuz

14 Temmuz

15 Temmuz

17 Temmuz

18 Temmuz

19 Temmuz

09:00 12:00

Giriş Program
tanıtımı

Oluşturma/
Dönüştürme (EK)

Yazma/Çizme
Atölyesi
(GA & EK)

Oluşturma/
Dönüştürme (EK)

Yazma/Çizme
Atölyesi
(GA ve EK)

Oluşturma/
Dönüştürme (EK)

14:00 17:00

Görsel Kültür
(SU)

Sanatçı Kitapları
(GA)

Görsel Kültür
(SU)

Sanatçı Kitapları
(GA)

Görsel Kültür
(SU)

Sanatçı Kitapları
(GA)

17:30 19:30

Performans Atölyesi
(IE)

İz Peşinde / Baskı
Atölyesi (RK)

Performans Atölyesi
(IE)

İz Peşinde / Baskı
Atölyesi (RK)

Performans Atölyesi
(IE)

İz Peşinde / Baskı
Atölyesi (RK)

21:00 23:00

Portfolyo Hazırlama
ve Sunum Yapma
(IÖ)

Film gösterimi /
Portfolyo Sunum

Sanatçı Sunumu
Portfolyo Sunum

Film gösterimi /
Portfolyo Sunum

Sanatçı Sunumu /
Portfolyo Sunum

Film gösterimi /
Portfolyo Sunum

 

Saat

20 Temmuz

21 Temmuz

22 Temmuz

24 Temmuz

25 Temmuz

26 Temmuz

09:00 12:00

Fauna&Flora
Atölyesi (NR)

Seramik Atölyesi
(BB)

Fauna&Flora
Atölyesi (NR)

Seramik Atölyesi
(BB)

Fauna&Flora
Atölyesi (NR)

Seramik Atölyesi
Sergileme (BB)

15:00 17:00

Siyaset ve Sanat
(EKO)

Siyaset ve Sanat
(EKO)

Siyaset ve Sanat
(EKO)

Siyaset ve Sanat
(EKO)

Siyaset ve Sanat
(EKO)

Siyaset ve Sanat
(EKO)

17:30 19:30

Performans Atölyesi
(IE)

Performans Atölyesi
(IE)

Portfolyo / Sunum
(IÖ)

Performans Atölyesi
(IE)

Performans Atölyesi
(IE)

Performans Atölyesi
Sunum

21:00 23:00

Sanatçı Sunumu /
Portfolyo Sunum

Film gösterimi /
Portfolyo Sunum

Sanatçı Sunumu /
Portfolyo Sunum

Film gösterimi /
Portfolyo Sunum

Sanatçı Sunumu /
Portfolyo Sunum

Kapanış /
Değerlendirme /
Veda toplantısı

 
Ayrıntılı ders içerikleri:
Yazma-Çizme Atölyesi
Gülçin Aksoy ve Evrim Kavcar 

Yazmak ve çizmek eylemlerine odaklanan bu atölye çalışmasında bu iki ifade alanı yan yana deneyimlenecektir. Gördüğünü çizebilmenin ya da betimleyip yazabilmenin ötesinde, yazmak ve çizmek eylemlerinin gündelik yaşama eklediği bilgi ve algı üzerine odaklanılacaktır. Çizginin ifade olanakları çizerek, yazının ifade olanakları ise alıntı, slogan veya duvar yazısı gibi görselleşebilecektir ki `çizgi` yazmak eylemi ile çizmek eyleminin ortak noktasıdır.  Kimi kez kâğıda, kimi kez duvara, kimi kez doğaya yazarak-çizerek ifade olanaklarını geliştireceğimiz bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Atölye süreci, bir günlük çizer gibi veya bir günlük yazar gibi veya yazılmış-çizilmiş, yapıştırılmış çıkartılmış bir günlük gibi baştan bir günlük olmaya aday deneyim alanı olacaktır. Atölye süresi bir haftadır.

Oluşturma/Dönüştürme

Evrim Kavcar
1972‘de, 1 Mayıs İşçi Bayramı`nda Beuys`un, iki öğrencisiyle birlikte meydandan çöpleri süpürme eylemi, süpürülen çöpler ve süpürgenin kendisiyle birlikte sanat yapıtına dönüşür. ``Herkesin bir sanatçı olduğunu söyleyen Beuys`` diye yapılan alıntılar, güncel sanat konuşmalarının en tanıdık alıntılarındandır. Gündelik yaşamın sanat yapıtına dönüştürülme macerası, aynı zamanda sanatın tanımlarındaki değişimin de macerasıdır. Bir çakıl taşı ve ufak bir bademi hayal gücü ile birleştiren ve başka yapıtlara dönüştüren Miro; rüzgarda dağılacak, güneş çıkınca eriyecek, zamanla ve doğayla dönüşecek yapılar oluşturan Andy Goldsworthy; bir pisuarın bağlamını değiştirip sanat dünyasına hazır yapıt olarak sunan Duchamp; 500 gönüllü ile bir dağı yerinden oynatan Francis Alys... Bu ders, gündelik yaşamı sanat yapıtına dönüştüren sanatçıların ``dönüştürme`` süreçlerindeki düşünselliğin ve pratiğin izini sürer. ``Gündelik``, ``süreç``, ``geçicilik``, ``bağlam``, ``ilişkisellik``, "mekana özgülük" gibi terimler, seçilen işler üzerinden okunur. Gündelik olandan sanat yapıtı oluşturma ve dönüştürme teknikleri mercek altına alınır. Örnekler üzerinden tartışılan yöntemler oyuncul ve deneysel şekillerde uygulamalara dönüşür.  NOT: Bu ders için okuma metinleri dersi seçen öğrencilere gönderilecektir.

Performans Atölyesi
Işıl Eğrikavuk
Ders, bir güncel sanat anlatım dili olarak performans konusu ile ilgilenir. Öğrencilere performans sanatıyla ilgili bilgi verilip sanat tarihindeki uygulamaları üzerinde tartışılacak, uygulama yöntemleri üzerine iki hafta sürecek olan yoğun bir atölye çalışması yapılacaktır. İki haftalık atölye sonrasında, performans sunumları hedeflenmektedir. 

 
Seramik Atölyesi / Günlük Kullanım Objeleri Üretmek ve Seramiğin Bugünkü Kullanımı 

Burçak Bingöl 


Bir haftalık atölye süresince öğrencilere seramiğin tarihçesi, kullanım alanları, bicim ve işlev ilişkisi üzerine bilgi verilerek çağdaş örnekler sunulacaktır. Uygulama aşamasında, çamur hazırlama, malzemeleri tanıma, temel şekillendirme teknikleri gösterilerek, Köy`de kullanılmak üzere, günlük kullanım objeleri üretilecektir.

Sanat ile Siyaset Arasında Temaslar - Sanat Tarihi Aracılığıyla Eleştirel Bir Yolculuk
Erden Kosova

Kuramsal olan bu ders bir hafta sürecektir. Sanat tarihi üzerinden sanat ve siyaset arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir sanat eleştirisi atölyesidir. Ders için hazırlık okumaları önerilecektir.

Portfolyo Hazırlama/Sanatçı Sunumu 
Işın Önol 
Sanatçının üretim sürecindeki zorluklar, iş üretimi ile kısıtlı kalmıyor: yarışmalara, misafir sanatçı ve eğitim programlarına, sergilere, fuarlara, ve çeşitli etkinliklere başvurularla çile devam
ediyor. Günlerimizi, aylarımızı vererek çok çeşitli malzemelerle ürettiğimiz sanatsal çalışmalarımızı küçük bir portfolyo içinde nasıl görünür kılarız? Bu atölye çalışması, yarışma, eğitim programları, sergi ve benzeri başvurular için portfolyo hazırlama deneyimi üzerinde yoğunlaşıyor. Ders içinde içerik ve görsel anlamda çeşitli portfolyo örnekleri sunup eleştirerek, sanatçıların ve sanatçı adaylarının işlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunumlarına dair öneriler getireceğiz.Sanatçı Kitapları 

Gülçin Aksoy

Sanatçı kitapları üretimi son yıllarda ülkemizde de çok yaygınlaşmaya başladı. Sanatçılar üretim mekânı olarak kitap medyumunu kullanıyorlar. Bir kitabın sanat üretimi için mekân olarak kullanılması ne anlama gelmektedir? Sanatçı kitapları, kitabın sadece mekân olarak değil, aynı zamanda kitap formunun sorun edildiği bir üretim mecrasıdır. Sanatçı Kitapları Üretimi atölyesi bu mecranın sorgulanmasına, deneylenmesine yönelik olacak. Bir fikrin, bir derdin kitap mecrasında sunulması deneyimini icra edeceğiz. Okumak, anlamak veya ifade edebilmek için sayfalar arasında dolaşmanın eylem alanını inşa etmeyi hedefliyoruz. Atölye çalışması bir hafta sürecektir.

Görsel kültür

Seher Uysal
Görme eylemine ilişkin bilindik genel geçer kabuller vardır, bazı şeyleri diğerlerine göre daha çabuk algılarız, ya da belli bir noktayı daha iyi görürüz. Bazen göz görüntüleri tamamlar, olaylar arasında bağ kurar, bazen de kişi üzerinde oyunlar oynar. Binlerce görüntünün aktığı, görüntülerle sarmalandığımız bir çağda edilgenliği kıracak nasıl görüntüler elde edebiliriz? Gördüklerimizi ve kendimizi nasıl farklı şekillerde ifade eder ve kurgularız? Aynı şeye bakan insanlar ve makineler nasıl farklı görür ve ifade eder? Atölyenin hedefleri, görme eylemine ilişkin edilgenliği kırmak, daha oyuncul ve sorgulayan bir bakış kazanmak. Zaman, boyut, okuma, görme biçimlerine ilişkin yorumlar getirmek olan bu atölye çalışması dört gün sürecektir.
 
İz Peşinde/Baskı Atölyesi
Raziye Kubat 

Sert bir yüzeye çizgiler oyarak desen yapma anlamına gelen `kazı resim` (gravür) , sanatın en eski tekniklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanın sert cisimler üzerine desen oyma eğilimi paleotik devirlerden beri görülmektedir. Kaya, boynuz ve kemik gibi malzemeler üzerine sivri bir aletin çekiçlenmesiyle meydana getirilen çizgiler, bugünkü sanatçının kol kuvvetiyle ittiği çelik kalemin (burin) bakır levha üzerinde meydana getirdiği çizgilerle aynı yapıdadır. Asıl `baskı sanatı` ise kâğıdın icadını beklemiştir. Kâğıdın bulunuşu ile bugünkü baskı sanatının temelleri atılarak, dolgun el yapımı kâğıt, yoğun siyah mürekkep gibi malzemelerle yapılan baskılar, çelik kalem ile çalışan ustalar için yepyeni bir anlatım aracı olmuştur. Baskı atölyemiz, çeşitli malzemelerin kullanılmasına elverişli, her türlü boyuta imkan veren, gravür - linol (muşamba) - ahşap baskı tekniği ile gelişen sonsuz deney ve olanakları ``eşlikçi sanatçı`` yönüyle yıllardır bu alanda da çalışmalarını sürdüren Raziye Kubat eşliğinde başlıyor. Katılımcıların görsel birikimine göre, baskıya giriş öncesi, desen, komposizyon, siyah-beyaz lavi çalışması gibi ön çalışmalar yapılarak her katılımcının brikim ve ihtiyacına göre öneriler sunulacak.
 
Fauna & Flora Atölyesi 

Necla Rüzgar
Hem Fauna ve Flora`nın kendisi, hem de bu kavramların metaforik anlamlarıyla ilgilenen bir atölye dersidir. Ders süresince bu tematik çerçevede işler üreten sanatçıların yapıtları incelenir. Öğrencilerin atölye uygulamalarıyla bu kavramların anlamını çoğaltması/genişletmesi/yeniden üretmesi hedeflenir. 
 
Online Başvuru Yapılamamaktadır!
 • Etkinlik başvurusu sona ermiştir