2015 Sosyoloji Yazokulu

 • Tarih31 Ağustos - 6 Eylül 2015 (Köy`e geliş 30 Ağustos, Köy`den çıkış 6 Eylül) 
 • Amaç

  Tarih insanların yaşadıkları toplumları ve zamanı anlama, etkileme ve değiştirme çabalarına hep tanık oldu. Sanayi toplumuyla bu anlama çabasının disiplini "sosyoloji" oldu. Bugün de içinde yaşadığımız zaman ve toplumlarda "dönüşüm" temel bir öneme sahip. Ancak zaman değişirken, kavramlarımız eskiyor, siyasetimiz de eskiyor. Bu yüzden yaşadığımız toplumları anlamak ve kendimizi anlamlandırmak yerine esas olarak kendimizi korumaya almaya, "ötekilere" karşı pozisyon almaya, cemaatlerimize kapanmaya çalışıyoruz; öfke, nefret ve kutuplaşma sıradanlaşıyor. Oysa içinde yaşadığımız toplumu tepeden tırnağa her şeyiyle anlamak mümkün olmasa bile, ona başka gözle, daha soğukkanlı ama hissederek bakmak mümkün.

  Sosyoloji dersiyle, temel olarak teoriler ezberlemeyi değil; yaşayan bir disiplin vasıtasıyla insanın hem kendine, hem de başkalarına karşı yabancılaşmasını ortadan kaldırmaya katkıda bulunabilecek bir faaliyet yürütmek amaçlanıyor. Ancak aynı zamanda bu bilgi ve tecrübe vasıtasıyla, toplumun içinde durmak ve toplumla birlikte interaktif bir ilişki kurmak için kültürel sermayenin geliştirilmesi amaçlanıyor.

  Hedef kitle: Dersler özellikle STK‘larda ya da toplum hizmetleri, gönüllü faaliyetler gibi alanlarda çalışacak veya bu alanlara ilgi duyan üniversite öğrencilerine yöneliktir. Öncelikli olarak yeni başvurular değerlendirilecektir. Geçen yaz düzenlenen Sosyoloji Yazokulu‘na katılan öğrencilere önerilmez.
   
 • Kontenjan 30 kişi
 • ÜcretYazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için günlük 90 TL, çadırlar için günlük 65 TL‘dir. Geziler ücrete dahil değildir.  
 • Genel Bilgi

  Başvuru: Kontenjan dolmuştur. Başvurunuz sisteme otomatik olarak aktarılacaktır. Bir iki gün içerisinde, e-posta adresinize başvurunuzun ulaştığına dair bir onay mesajı gönderilecektir. Bir iki gün içinde bir onay mesajı almazsanız, bir aksilik oldu demektir, bir daha yazın lütfen. Başvurunuz kabul edildikten sonra kaydınızı yaptırmalısınız, sadece başvuru yapmak yeterli değildir.

  Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.  
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Program

Dersler, "Kendi üzerine düşünen toplum ve sosyoloji" ve "Gruplararası ilişkiler ve ayrımcılık" olmak üzere, iki başlık altında paralel biçimde yürütülecektir.

Başlık: Kendi üzerine düşünen toplum ve sosyoloji
Eğitmen: Prof. Dr. Ferhat Kentel
Kurum: İstanbul Şehir Üniversitesi
İçerik: Klasik olarak sosyoloji modern toplumun hareketini ve düzenini anlamaya çalıştı. Modernliğin "bilimselliği" sosyolojiyi de etkiledi; sosyoloji modernliğin "kurucu" dili oldu. Oysa bugün modernliğin insanı adeta "tanrı" konumuna getirerek kurduğu yapılar sarsılıyor. Deneme-yanılmalarla, el yordamıyla toplumlar giderek daha çok konuşmaya başlıyor ve sosyolojinin sınırlarını zorluyor. Ezberlerimiz bozuluyor; eski kavramlarımız artık işe yaramaz hale geliyor ve daha önce düşünmediğimiz, hayal bile edemediğimiz yeni toplumsallıklar, kimlikler, içiçe geçmeler ve kavramlar hayatımıza giriyor. Bu ders, işte bu yoğun dönüşümü, "eskiyi" ve "yeniyi", geleneği ve modernliği, sınıfları ve kültürel kimlikleri, yenilenmek zorunda olan sosyolojik düşünme yolları eşliğinde, "birlikte düşünmeyi" amaçlıyor ve şu alt başlıkları içeriyor: "Modernleşme ve sosyoloji arasındaki ilişki", "Modernite ve gündelik hayat", "Kimlikler ve yeni sosyal hareketler".

Başlık: Gruplararası ilişkiler ve ayrımcılık
Eğitmen: Doç. Dr. Kenan Çayır
Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
İçerik: Son yıllarda Türkiye önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Farklı etnik, dinsel, cinsel yönelim temelli grupların tanınma ve eşitlik talep etmeye başladığı bu süreç iki potansiyeli barındırıyor. Bir yanda hakim ve azınlıklaştırılmış gruplararasındaki gerilimlerin artma potansiyeli bulunuyor; öte yanda ise sorunları daha açıkça konuşabilme ve çözüm geliştirebilme. Bu süreci daha iyi anlamak için gruplararası ilişkilerin teorisi kadar, önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık gibi kavramları da anlamak gerekiyor. Bu ders, farklı gruplar temelinde ayrımcılık sorununun nasıl ortaya çıktığını hem Türkiye hem dünya bağlamında ele almayı amaçlıyor. Derste, "ayrımcılık sosyolojisi", "etnik ve dinsel temelli ayrımcılık", "toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı", "engellilik" gibi başlıklara odaklanılacak.

Online Başvuru Yapılamamaktadır!
 • Etkinlik başvurusu sona ermiştir