Matematik Toplulukları Çalıştayı

 • Tarih14- 18 Eylül 2015 (Köy`e geliş 13 Eylül 2015). 
 • Amaç

  Ülkemizde Matematik Bölümlerinin ihtiyaçlarını ve bu bölümlerin Matematik Toplulukları‘nın faaliyelerini yakından takip ediyoruz. Bahsi geçen toplulukların aktif olması, öğrenciler arasındaki bağların kurulması ve öğrencilerin matematiğe yönlendirilmesi konusunda büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde bir çok üniversitede Matematik Toplulukları/Kulüpleri etkinlikler düzenlemekte, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu etkinliğimizdeki amaçlarımız şunlardır:
  - Yapılacak toplantı sayesinde ülke genelinde aktif olmayan/olamayan matematik topluluklarının teşvik edilmesi.
  - Ülke genelindeki Matematik Toplulukları/Kulüpleri arasında yardımlaşma ve iletişim platformunun kurulması.
  - Türkiye genelindeki bu topluluk/kulüplerin akademik çalışmalarını artırmalarının teşvik edilmesi.
  - Topluluklar/Kulüplerin yaptıkları etkinlikler ve projeler hakkında birbirlerini bilgilendirmeleri.
  - Topluluk/Kulüplerin birlikte düzenleyebileceği bir etkinlik için zemin oluşturulması.

  Destekleyen kuruluşlar:  Bu toplantı Türk Matematik Derneği`nin ve Nesin Matematik Köyü`nün destekleri ile Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Topluluğu öncülüğünde, Genç Matematikçiler Toplantısı ile işbirliği içinde gerçekleşecektir.

  Kimler Katılabilir? Herhangi bir üniversite bünyesinde bulunan matematik toplulukları/kulüpleri temsilci düzeyinde katılım ile çalıştaya başvurabilirler.

   
 • ÜcretGünlük ödeme 4 öğün yemek, çadır konaklaması, çay, su ve temel ihtiyaçlar dahil günlük 65 TL‘dir. Ödeme olanağı olmayan katılımcılara burs sağlanabilir. 
 • Genel Bilgi

  Son başvuru tarihi 30 Ağustos 2015`tir.

  Başvuru: Toplantıya başvuracak matematik topluluklarının/kulüplerinin 30 Ağustos tarihine kadar mathclub@metu.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir. Kontenjan sınırlıdır.

   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
mathclub@metu.edu.tr 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Program

Düzenleme Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Topluluğu adına,
Eren Ertürk (Orta Doğu Teknik Ü.)
Kadri İlker Berktav (Orta Doğu Teknik Ü.)
M. Levent Doğan (Orta Doğu Teknik Ü.)
Egemen Gezgin (Boğaziçi Ü.)
Harun Kır (Boğaziçi Ü.)
Oğuz Şavk (Boğaziçi Ü.)
Uğur Can Öztürk (Boğaziçi Ü.)

Online Başvuru Yapılamamaktadır!
 • Etkinlik başvurusu sona ermiştir