2014 Psikoloji Yazokulu

 • Tarih18 -24 Ağustos 2014 (Köy`e geliş 17 Ağustos 2014, Köy`den ayrılış 24 Ağustos 2014) 
 • Amaç

  İnsanın kendini ve diğer insanları anlama isteği eski çağlara kadar gider. İnsanın bu ihtiyacına önceleri sadece din ve felsefe cevap vermiştir; 19. Yüzyılın sonlarına doğru bir bilim olarak felsefeden ayrılan psikoloji, kendi cevaplarını, teoriler ve araştırma bulguları çerçevesinde üretegelmiştir. Psikoloji yaz okulunda, psikolojinin bir bilim olarak doğuşunun ve bilim olmasının koşullarının tartışılmasının ardından, psikolojinin temel konularından duyum ve algı, öğrenme, hafıza, yaşam boyu gelişim, motivasyon, kişilerarası ilişkiler, bağlanma, ve sosyal davranış gibi alanlar üzerine odaklanılacaktır. Derslerde teori ve araştırma bulguları günlük deneyimlerle ilişkilendirilerek tartışılacak, psikoloji bilimine yön veren deneyler ve çalışmalar ile psikolojide bilginin nasıl üretildiği ve uygulandığı üzerinde durulacaktır. Öğleden sonrası için planlanan çalışma gruplarında, konunun içeriğine göre psikoloji deneyleri, egzersizler ve rolleme gibi uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ek olarak, programda psikolojik açıdan değerlendirilecek film ve belgesel gösterimleri yer alacaktır.

  Hedef kitle: Lise öğrencileri.

   
 • Kontenjan 30 kişi
 • ÜcretYazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için günlük 80 TL, çadırlar için günlük 60 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir.  
 • Genel Bilgi

  Başvurunuz sisteme otomatik olarak aktarılacaktır. Bir iki gün içerisinde, e-posta adresinize başvurunuzun ulaştığına dair bir onay mesajı gönderilecektir. Bir iki gün içinde bir onay mesajı almazsanız, bir aksilik oldu demektir, bir daha yazın lütfen. Başvurunuz kabul edildikten sonra kaydınızı yaptırmalısınız, sadece başvuru yapmak yeterli değildir.

  Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Eğitmenler: Öğr. Gör. Alper Açık, Yard. Doç. Nilüfer Kafesçioğlu, Yard. Doç. Ayfer Dost Gözkân

 

Program

  18 Ağustos Pazartesi 19 Ağustos Salı 20 Ağustos Çarşamba 22 Ağustos Cuma 23 Ağustos Cumartesi 24 Ağustos Pazar
08.00 - 10.00 Giriş: Bir Bilimin Doğuşu (AA) Yaşam Boyu Gelişim (AD) Normlar ve Sosyal Davranış (AD) Bilinç ve İnsan (AA) Klinik Psikoloji Konularına Giriş (NK) Çocuk ve Yetişkinlerde Bağlanma (NK)
10.00 - 12.00 Duyum ve Algı (AA) Yaşam Boyu Gelişim (AD) Normlar ve Sosyal Davranış (AD) Öğrenme ve Hafıza (AA) Klinik Psikoloji Konularına Giriş (NK) Çalışma Grubu (NK)
12.00 - 16.00                                                                             Ara  
16.00 - 18.00 Çalışma Grubu (AA) Çalışma Grubu (AD) Zekâya İlişkin İnançlarımız ve Motivasyon (AD) Çalışma Grubu (AA) Çalışma Grubu (NK)  
21.00 -23.00 Film gösterisi Film gösterisi Film gösterisi Film gösterisi Film gösterisi  


Ders: Bir Bilimin Doğuşu

Eğitmen: Öğr. Gör. Alper Açık

Kurum: Özyeğin Üniversitesi

İçerik: 1870`lere kadar genelde felsefecilerce tartışılan konuların görgül laboratuvar çalışmalarında ele alınmaya başlaması ile psikolojinin doğduğunu ve pozitif bir bilim olma iddiasının başladığını söyleyebiliriz. İlk kurulan laboratuvarlar, yapısalcılık ve işlevselcilik akımları, öne çıkan kişi ve fikirler ile tüm bilimler açısından çok önemli atılımların yapıldığı bu döneme genel bir bakış geliştirmeye çalışacağız.

 

Ders: Duyum ve Algı

Eğitmen: Öğr. Gör. Alper Açık

Kurum: Özyeğin Üniversitesi

İçerik: Bu dersimizde dış dünyadan duyu organlarına gelen sinyallerin nasıl görüntü ve sesler gibi deneyimlere dönüştüğünü göreceğiz. Bu bağlamda duyum ve algının biyolojik özellikleri, algının inşacı yapısı ve bedensel durumların algı üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz.

 

Ders: Öğrenme ve Hafıza

Eğitmen: Öğr. Gör. Alper Açık

Kurum: Özyeğin Üniversitesi

İçerik: Kendimizden bahsederken söylediğimiz her şey öğrenme tarihimiz ve hafızamızdan kaynaklanıyor diyebiliriz. Derste davranışçı geleneğin koşullanma çalışmaları, 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bilişsel hafıza modelleri ve günümüzdeki sinirbilimsel bulgular güncel teoriler ışığında ele alınacak.

 

Ders: Çocuklarda ve Yetişkinlerde Bağlanma

Eğitmen: Yard. Doç. Nilüfer Kafesçioğlu

Kurum: Özyeğin Üniversitesi

İçerik: 1960‘larda ve ‘70lerde, çocukların kendilerine bakım veren kişiler (örn., ebeveynleri) ile kurdukları duygusal bağı inceleyen bağlanma kuramcıları ve araştırmacılar, 1980‘lerde yetişkinlerin romantik ilişkilerinde de bağlanmayı incelemeye başlamışlardır. Bu derste, çocuklarda ve yetişkinlerde farklı bağlanma modellerini, bunların duygu düzenleme, romantik ilişkiler ve psikolojik sağlık ile ilişkilerini ele alacağız.  

 

Ders: Klinik Psikoloji Konularına Giriş

Eğitmen: Yard. Doç. Nilüfer Kafesçioğlu

Kurum: Özyeğin Üniversitesi

İçerik: Bu derste, psikolojinin alt alanlarından davranış bozukluklarının nedenleri ve tedavileri üzerine çalışmaları içeren Klinik Psikoloji tanıtılacaktır. Klinik psikolojinin tanımı, davranış bozuklukları ve psikoterapilerin tanıtılması yer alacaktır.

 

Ders: Bilinç ve İnsan

Eğitmen: Öğr. Gör. Alper Açık

Kurum: Özyeğin Üniversitesi

İçerik: İnsanı algılayan ve davranan bir makine gibi açıklamaya çalışırken kafamızı karıştıran tek unsur belki de bilinç. Nasıl oluyor da etrafımızdaki görüntüler, sesler, aklımızdan geçenler öznel deneyimler olarak bilincimizde beliriyorlar? Peki, biz farkında olmadan davranışlarımızı belirleyen bilinçdışı süreçler gerçekten var mı? Bu süreçler şiddet ve cinsellik gibi dürtülerle mi alakalı yoksa bilincin dikkati zorlayacak kadar dolmaması için bazı bilişsel işlemlerin bilinçdışında gerçekleşmesi en mantıklı olan mı? Bu dersimizin odak noktasında bu sorularla ilintili çalışma ve teoriler olacak.

 

Ders: Yaşam Boyu Gelişim

Eğitmen: Yard. Doç. Ayfer Dost Gözkân

Kurum: Özyeğin Üniversitesi

İçerik: İnsan doğumdan yaşlılığa kadar belli gelişim aşamalarından geçer ve her gelişim aşamasının belli özellikleri ve gelişimsel görevleri vardır. Bu derste bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde insanlar ne gibi değişimler geçirir, hangi gelişimsel sorularla uğraşır, sağlıklı gelişimin özellikleri nelerdir gibi konular üzerinde durulacaktır. Gelişim psikolojisindeki klasik deneyler ve çalışmalarla birlikte bu alanda bilimsel çalışmaların ve verilerin nasıl üretildiği tartışılacaktır.

 

Ders: Normlar ve Sosyal Davranış

Eğitmen: Yard. Doç. Ayfer Dost Gözkân

Kurum: Özyeğin Üniversitesi

İçerik: Bu derste psikoloji bilimine uluslararası düzeyde önemli katkıları olmuş Türk kökenli psikolog Muzaffer Şerif`in teorileri üzerinde durulacaktır. Psikoloji tarihinde bir klasik olarak kabul edilen otokinetik etki deneyi ve bu deneyin insan davranışını açıklama açısından sunduğu imkânlar tartışılacak; günümüzde yeniden keşfedilmekte olan Şerif`in teorisinin ergenlik ve diğer yaş dönemlerindeki değişimler, çatışma, barış, sosyal değişim gibi pek çok psikolojik olguyu nasıl bütüncül bir şekilde açıkladığı üzerinde durulacaktır. Güncel olay ve olgular üzerinden teorinin işlerliği tartışılacaktır.

 

Ders: Zekaya İlişkin İnançlarımız ve Motivasyon

Eğitmen: Yard. Doç. Ayfer Dost Gözkân

Kurum: Özyeğin Üniversitesi

 

İçerik: Psikolojik araştırmalara göre, insanların bir kısmı zekânın sabit olduğunu ve sınırlarının pek de değiştirilemeyeceğini, diğer bir kısmı ise zekânın esneyebilen bir yetenekler bütünü olduğunu ve çalışma ve deneyimle geliştirilebileceğine inanıyor. Zekânın ne olduğuna ilişkin bu inançlarımız apaçık bir şekilde farkında olmadığımız ama içten içe motivasyonumuzu, kendimizden beklentilerimizi, koyduğumuz hedefleri ve performansımızı etkileyen varsayımlar. Bu derste örtük zekâ anlayışlarına ilişkin yapılan araştırmalar ve bu anlayışı değiştirmeye yönelik çalışmalar tartışılacaktır.

Online Başvuru Yapılamamaktadır!
 • Etkinlik başvurusu sona ermiştir