2011 Lise ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Matematik Çalıştayı

 • Tarih5-13 Kasım 2011 
 • Amaç

  Ayrık Matematikte Cebirsel ve Analitik Yöntemler incelenecektir.

  Hedef Kitle: Lise ve matematik bölümü lisans öğrencileri 

  Önbilgi:
   Liselilerden ortalamanın üstünde bir matematiksel olgunluk, ilgi ve soyutlama becerisi gerekmektedir. Üniversite öğrencilerinin bu yetilere sahip oldukları varsayılacaktır. 

  Başvuru: Başvuru formunu emelaydin@nesinvakfi.org  adresine e-posta ile göndermelisiniz. Başvurunuzun ulaştığına dair bir onay mesajı gönderilecektir. Öğrenci başvuru formu için tıklayın. Öğretmen başvuru formu için tıklayın. Üniversite öğrencileri başvuru formu içintıklayın. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir 

  Kayıt:
   Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır. 

  Not:
   Çalıştay`a 1`inci sınıftan 4`üncü sınıfa kadar tüm lise öğrencileri ve lise öğretmenleri ve lisans öğrencileri katılabilir. 

   
 • Ücret4 öğün yemek, çay, su ve temel ihtiyaçlar dahilkişileregünlük 50 TL, kurumlara günlük 70 TL`dir. TÜBİTAK`tan destek alalım ya da almayalım ihtiyacı olanlara ihtiyaçları kadar destek verilecektir.
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Emel Aydın emelaydin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Ali Nesin, Çizgeler Kuramı ve Cebir

Genel Hatlar: Çizgeler kuramında kullanılan bazı cebirsel yöntemler açıklanacaktır.
Bunu yaparken grup teorisinin ve grup etkimesinin temel kavramlarını uygulamalı olarak göreceğiz. 

Önbilgi: 
Herhangi bir soyut cebir bilgisine gerek yoktur. 
İzlenecek Kitap:
 Chris Godsil ve Gordon Royle, Algebraic Graph Theory, Springer, Graduate Texts 207, 2001. 

Ayrıntılı İzlence 

5 Kasım (2 saat): 
Çizgeler, otomorfizma grupları ve örnekler 
6 Kasım (2 saat): 
Permütasyon grupları ve asimetrik çizge yoğunluğu 
7 Kasım (2 saat): 
Orbitler, primitiflik, bağlantılılık 
8 Kasım (2 saat): 
Geçişli çizgeler, kenar bağlantılılığı 
9 Kasım (2 saat): 
Köşe bağlantılılığı. Eşleme (matching). 
10 Kasım (4 saat): 
Hamilton yolları ve döngüler; Hamilton döngüleri olmayan yönlendirilmiş Cayley çizgeleri 
11 Kasım (4 saat): 
Büzülmeler. Simetrik grubunun üreteçleri üzerine 
12 Kasım (4 saat): 
Yay-geçişli çizgeler. Petersen çizgesi. Mesafe-geçişli çizgeler. Coxeter çizgeleri. Tutte 8-çizgesi. 
13 Kasım (4 saat):
 Genelleştirilmiş dörtgenler, izdüşüm geometrisi, genelleştirilmiş çokgenler. Feit-Higman teoremi. 

Özlem Beyarslan, Rastgele Çizgeler Kuramı 

Genel Hatlar: 
Rastgele çizgeler kuramına giriş niteliğinde bir ders olacaktır. 
İzlenecek Kitap: 
J. Spencer, Strange Logic of Random Graphs. 

Ayrıntılı İzlence 

5 Kasım (2 saat):  
Olasılık teorisinin temel ilkeleri 
6 Kasım (2 saat):
  Çizgeler I 
7 Kasım (2 saat):  
Çizgeler II 
8 Kasım (2 saat):
 Rastgele çizge G(n,p) 
9 Kasım (2 saat):
  Biraz mantık 
10 Kasım (2 saat):
  Sıfır-bir yasası 
11 Kasım (2 saat):
  Erenfeucht-Mostowski Oyunları ve kazanma stratejileri 
12 Kasım (2 saat):
  Örnekler 
13 Kasım (2 saat):
 Rastgele yöntemler nasıl işe yarayabilir? 

Selçuk Demir, Olasılık Kuramı 

Genel Hatlar: 
Sonlu olasılıklar, olasılık kuramının temelleri 
İzlenecek Kitap: 
Y.A. Rozanov, Probablity Theory: A Concise Course 

Ayrıntılı İzlence 

5 Kasım (2 saat): 
Olaylar, temel olasılık. 
6 Kasım (2 saat):
 Kombinatorik analizin temelleri 
7 Kasım (2 saat): 
Elemanter olaylar, örnekleme  uzayı 
8 Kasım (2 saat):
 Olasılıkların toplanma kuralı,  örnekler 
9 Kasım (2 saat):
 İstatistiksel bağımsızlık 
10 Kasım (2 saat):
 Ayrık ve sürekli rastsal değişkenler, dağılımlar 
11 Kasım (2 saat):
 Beklenti, Chebyshev esitsizliği 
12 Kasım (2 saat): 
Bazı önemli olasılık dağılımları 
13 Kasım (2 saat):
 Örnekler 

Sonat Süer, Periyodik Kenar Süslerinin Sınıflandırılması 

Genel Hatlar: 
Dersin amacı temel grup teorisine somut bir örnek üzerinden giriş yapmaktır. 

Önbilgi: 
Öğrencilerin cebir bilmesine gerek yoktur. 
İzlenecek Kitap: 
Algebra and Geometry, Alan F. Beardon, Cambridge University Press. 

Ayrıntılı İzlence 

5 Kasım (2 saat): 
Simetrinin tanımı, düzlemin simetrileri. 
6 Kasım (2 saat):
 Kenar süsleri ve kenar süsü grupları. 
7 Kasım (2 saat): 
Altgruplar ve bölüm grupları. 
8 Kasım (2 saat):
 Sınıflandırma teoremi, 1. kısım. 
9 Kasım (2 saat):
 Sınıflandırma teoremi, 2. kısım.

Online Başvuru Yapılamamaktadır!
 • Etkinlik başvurusu sona ermiştir