Bir Matematiksel Keşif Aracı Olarak Bilgisayar Programı

Tarih: 9-15 Eylül 2019 (Köy'e geliş 8 Eylül, Köy'den ayrılış 15 Eylül 2019)

Amaç: Bu programda sayma, olasılık, ve kaos konularına odaklanıp, bilgisayarları yeni matematiksel bilgilere ulaşmak için nasıl kullanabileceğimizi ve bilgisayarlardan alabileceğimiz yardımın sınırlarını tartışacağız.

Programda her sabah sezgimizin genellikle bizi yanılttığı bir problemi ele alacağız. Problem için gerekli matematiksel araçları ürettikten sonra problemi daha iyi anlayabilmek için bilgisayar yardımıyla çeşitli modeller geliştireceğiz. Öğrenciler gün içerisinde bu modellerle oynayarak çeşitli hipotezler oluşturacaklar. Akşam bu hipotezleri test edip doğru olduğunu düşündüklerimizi ispatlamaya çalışacağız.

Hedef kitle: Bu program 9'uncu ve 10'uncu sınıfı bu yıl bitirecek ve yazokulu tarihlerinde 10'uncu ve 11'inci sınıfa geçmiş olacak öğrenciler içindir.

Eğitmenler: Yard. Doç. Özer Öztürk, Doç. Dr. Özgür Martin.

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1.175, çadırlar için 875 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 40 kişi

Sorularınız için: Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir. Değerlendirme programı düzenleyenler tarafından başvuru formunda verdiğiniz bilgilere göre yapılır. Pekçok başvuru geldiği ve her başvuru ayrı ayrı incelendiği için değerlendirme süreci uzun olabilir. Lütfen formdaki soruları içtenlikle, itinayla ve doğru yanıtlayın. Başvuru değerlendirmeleri uzun sürebilir ancak başvuru yaptığınız tarihten itibaren en çok 15 gün içerisinde başvurunuzun durumuyla ilgili bir bilgilendirme e-postası göndereceğiz. Bu bilgilendirmeler 15 günde bir güncellenecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir.Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Not 1:
 Lütfen iltimas için yetkilileri ya da nüfuzluları devreye sokmayın. Nesin Matematik Köyü`nde eşitlik ilkesi geçerlidir ve hiçbir biçimde kimseye ayrıcalık tanınmayacaktır.
Not 2: Ana babalar değil öğrenciler başvurmalı, form doldurmalı ve telefon ederek bilgi istemeliler.
Not 3:
 Anne ve babaların çocuklarının Matematik Köyü`ne gitmeleri için ısrar etmeleri anlaşılır ama kendilerinden bu ısrarlarında ölçülü olmalarını rica ediyoruz. Zorla güzellik olmadığı gibi matematik de olmuyor. Gençlere şunu söyleyebiliriz ama: Yaz sıcağında günde 8 saat matematiğe ve köyün temizlik gibi gündelik işlerine ayırdıkları zamana rağmen, gelen öğrencilerin %99 gibi ezici bir çoğunluğu Köy`den üzülerek, hatta gözyaşlarıyla ayrılıyorlar. Hayatlarının en güzel iki haftası Köy`de geçiyor.