''Başka Bir Bilim Tarihi Mümkün!'' Yazokulu

Tarih: 29 Temmuz – 4 Ağustos (Köy'e geliş 28 Temmuz, Köy'den ayrılış 4 Ağustos)

Amaç: Tarih yazımı alanında yaşanan tartışmalar ışığında bilim tarihinin geleneksel biçimi de önemli eleştirilere maruz kalmıştır. Bilim tarihi geleneksel olarak maddenin temel yapıtaşlarını arayan kuramsal fizikçilerin tarihi olmuştur. Bu durum yakın dönemde kısmen değişmeye başlamıştır. Örneğin biyoloji tarihi, bilim tarihinin içinde yerini almaya başlamıştır ancak bu da sıklıkla kuramsal biyoloji ile sınırlı kalmıştır. Bu yaz okulunda bilim tarihi yazımı üzerinden Avrupa merkeziyetçilik, sosyal bilimler tarihi, kadınların bilim tarihindeki yeri gibi temalar ele alınarak başka bir bilim tarihi yazımının olanakları araştırılacaktır.

Hedef kitle: Üniversite öğrencileri. Katılımcıların bilim tarihi, Marksizm, feminist kuram ya da belirli başka bir konuda önceden herhangi bir hazırlıkları olması zorunlu değildir. Ancak çalışmanın yoğunluğu dikkate alındığında belirttiğimiz okuma listesinden bazı metinlerin yaz okuluna gelmeden önce okunmuş olması çok yararlı olur.

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 875 TL, koğuşlar için 1175 TL'dir.

Kontenjan: 25 kişi.

Başvuru: Başvuru sırasında adaylardan 300 sözcüklük bir metinle şu soruya yanıt vermeleri istenmektedir: “Bilim tarihi kitaplarında kadınlar hem sayıca azdırlar, hem de ele alınan erkek bilimcilere kıyasla daha az ünlü kişilerdir. Bu durum sizce neden kaynaklanmaktadır?”

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Sorularınız için: Aysen Çoluk (aysencoluk@nesinvakfi.org)

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Saatler 1. gün  2. gün  3. gün  4. gün  5. gün  6. gün  7. gün 
9.00-11.00 Bilim Tarihi Felsefe midir? (CK) Tarihin Cinsiyeti (EU) 17.YY Bilim Devrimini Yeniden Okumak (UM)

Tatil

 

Bilimin Otonomisi (CK) Üreme Teknolojileri ve Beden Bütünlüğü (KÇ) Emek ve Şiddet Araştırmalarının Dönüşümü (EU)
15:00-17:00 Bilim Tarihinin Kısa Tarihi (UM) Bilimin Nesnesi Olarak Beden (KÇ) Deneylerin Bilim Tarihi (CK) Başka bir Tarih: Osmanlı Kadın Hareketi (EU) Bilimin Ortaya Çıkışının Toplumsal Koşulları (BM) Değerlendirme Toplantısı
17:15-19:15 "Doğu" ve "Batı" Arasında Eşitsizlikler (BM) Bilim Tarihinde Avrupa Merkeziyetçilik (BM) 19. YY Tıbbı ve Kadın Bedeni (KÇ) Alternatif Bir Bilim Tarihi Okuması: Marxist Perspektif (UM) Bir Rönesans Fikri Olarak Bilim (CK)  

 

Eğitmenler:
EU: Elif S. Uyar Mura (ÇOMÜ, Sosyoloji)
KÇ: Karun Çekem (Ege Ü., Felsefe)
CK: Mehmet Cem Kamözüt (MSGSÜ, Felsefe)
UM: Umut Morkoç (Adıyaman Ü., Sosyoloji )
BM: Beycan Mura

Okuma Listesi
Berktay, F. (2003) Tarihin Cinsiyeti. Metis.
Dayı, A. (2017) “Feminist Etik Açısından Cinsellik ve Üreme: Fetüsün Bireyliği ve Kadının Beden Bütünlüğü” Fe Dergi, 9(1), ss. 37-54. Erişim adresi: http://cins.ankara.edu.tr/17_4.pdf
Diamond, J. (2004) Tüfek, Mikrop ve Çelik, çev. Ülker İnce, Ankara: TÜBİTAK.
Diana, S. (1994) Tecavüz: Cinsel Şiddeti Anlamak. İstanbul: Metis Yayınları.
Gavroğlu, K. (2006) Bilimlerin Geçmişinden Tarih Üretmek, çev. Ari Çokona, İstanbul: İletişim Yay.
Kamözüt, M. C. (2015) “On Yedinci Yüzyıl Bilim Devriminin Hazırlayıcısı Olarak Mediciler ve Michelangelo” Kilikya Felsefe Dergisi (1) ss. 23-43. Erişim adresi: http://philosophy.mersin.edu.tr/2148-7898/15-1/15-1-023.pdf
Kamözüt, M. C. (2018) “Bilim Tarihi Yazımı Sorunu Olarak Gözlemin Kuram Yüklü Olması: Mary Anning Örneği” Ethos Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar 11(2), ss. 45-57. Erişim adresi: http://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/mydocs/Cmk-gozlem.pdf
Koyré, A. (2000) Bilim Tarihi Yazıları I, çev. Kurtuluş Dinçer, İstanbul: TÜBİTAK.
Çakır, S. (2010) Osmanlı Kadın Hareketi. Metis
Sancar, S. (2011) Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.