Bir Sözlü Beste Geliştirme / Besteye İlk Adım Yolu: Vurgu Prozodisi ("Phrasing")

 • Tarih18-22 Eylül 2017 (Köy`e geliş 17 Eylül, Köy`den ayrılış 22 Eylül) 
 • Amaç

  (Özellikle Türkçe ya da İngilizce) Beste yapmaya henüz başlamamışlardan ya da yeni başlayanlardan, onlarca şarkı bestelemiş ve yayımlamış müzisyenlere uzanan bir yelpazede müzik üretici ve adaylarına, aynı sınıfta ama düzey farklarını hissettirmeden ellerindeki şarkı sözlerini melodilendirmek için yeni ve pratik bir yol göstermek.

  Yeni besteciler ilk bestelerini yapmaya cesaret kazanırken (writing process), deneyimli besteciler bitmiş bestelerini farklı bir perspektiften gözden geçirme (re-writing process) fırsatını yakalayacaklar.

  İngilizce beste yapanlar, o bestelerinin Türkçe çevirilerinin kulaklara eğreti gelmemesi için de neler yapabileceklerini görecekler. Bu her dilden her dile çeviri ve adaptasyon için geçerli. Adaylar, kullandıkları dilin vurgularına hakimlerse, eğitmen o dili bilmeden de ne yapabileceklerini gösterecek.


   
 • Hedef Kitle

  Sözlü beste yapmak isteyen ve beste yapmaya yeni başlayanlardan, sektörde isim yapmış ve albümler çıkarmış müzisyenlere kadar her besteci ve potansiyel besteci
  Sözlü beste yapmak konusunda çekingen enstrümantal müzisyenler
  Sektörde bestelere etkisi olabilecek konumdakiler (söz yazarları, prodüktörler)
  Sözlü müzik alanında çalışanlar müzik eğitmenleri, müzikologlar
  Müzikle ilgisi olmayan Türkçe sesbilimciler (fonetikçiler)

  Önbilgi
  Katılanların ne solfej, ne nota, ne de ritim/usül bilgisine hakim olması bekleniyor: Ritimleri artık cep telefonlarından alabiliyoruz. Notaları da, melodileri seslendirdiğimizde, müzik programları bize gösteriyor.

  Yalnız ortalamanın üstünde bir Türkçe bilgisi çok yararlı olur, de, mi, ki ekleri ne zaman ayrı, ne zaman bileşik yazılır bilgisi örneğin. İşin en zor kısmı, sözcük ve sözcük gruplarındaki vurguları bulmak. Bu konuda da herhangi bir lise öğrencisinin, bir diksiyon eğitmeninden daha başarılı olduğuna sık şahit oldum.

  İngilizce ile Türkçe’yi karşılaştırdığımız bölümde, İngilizce bilmek büyük avantaj. Ama İngilizce beste yapmıyorsanız gerekli değil.

   
 • Kontenjan 25 kişi
 • Ücret

  Yaz okulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 550 TL, çadırlar için 400 TL`dir.

   
 • Genel Bilgi

  Müzikte, bir dili doğru telaffuzla melodilere aktarmak için izlenen yola İngilizce’de “phrasing” denir. Türkçe’ye “tümceleme” olarak çevrilmiş bu öğretisi için alternatif “Vurgu Prozodisi” kavramını kullanıyorum. Çünkü bir dizeyi sözcük gruplarına ayırmak (“phrasing”), o dizedeki değişik vurguları tespit ettikten sonra mümkün ancak.

  “Phrasing” (“Vurgu Prozodisi”), dilin ritminin vurgu tarafından belirlendiği, vurgunun, telaffuzu belirleyen en önemli etken olduğu ve müziğin telaffuzu bozmaması gerektiği (“preserving the natural shape of  language”) iddiasıyla geliştirilmiş sözlü müzik dalıdır.

  Öğretilecek metodoloji, her dile uygulanabilir, evrensel bir metodoloji. İngilizce’nin kültür dili olarak avantajlarını inceleyeceğimiz bölümde bunu göreceğiz.


   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org
 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Eğitmen: Ata Özev


Süre: 15 saat

Kaynak:


1. Pat Pattison Master Class/ youtube: Melodic rhythm and lyric rhythm,  Stressed Notes as Spotlights, Preserving the Natural Shape of Language

2. Fikir vermesi açısından: soundcloud’ta OneWorldDestiny hesabındaki “Yemen Türküsü”

3. Ata Özev youtube kanalında bu konuda açılacak kanal/ yorumlar (daha yok)

Dersler:

DERS 1: Tanımlar ve Tanım Kargaşaları: Phrasing, prozodi, telaffuz, ritim, vurgu
Misyon, Vizyon
Prozodi Hataları Üzerinden Müzikte Yanlış Telaffuz Örnekleri
(Dilin ve Müziğin Yapı Taşları)

DERS 2: Telaffuzun 3 Gezegeni: Yazı dili, konuşma dili, müzik dili
(Alfabemize kritik bir bakış)
Metodoloji: 1. Şarkı sözlerini konuşma diline çevirme
Metodoloji: 2. Sözcük gruplarını teşhis ve belirtme
(Vurguyu Bulma- Genel Bilgiler)

DERS 3: Metodoloji: 3. Vurguları bulma (“ana vurgu”, “düşen vurgu(lar)” ) ve “Vurgu Haritası” çıkarma
Metodoloji: 4.  “Vurgu Vezni” analizi ve sözleri değiştirme denemeleri
Metodoloji: 5. Farklı usüllerde (ritimlerde) “Vurgu-Vuruş Eşleştirmesi” 

DERS 4: İngilizce’nin İdeal Müzik Dili Olarak Analizi ve Türkçe’ye İzdüşümler, “Kök Vurgu Metodu”

DERS 5: Dileyen Katılımcıların Besteleri Üzerinde Çalışma