Ege İnsan Hakları Okulu Sonbahar Çalıştayı

 • Tarih22 - 24 Eylül 2017 (Köy`e geliş 21 Eylül 2017, Köy`den ayrılış 24 Eylül 2017) 
 • Amaç

  Ege İnsan Hakları Okulu; bu coğrafyanın binlerce yıllık öğrenme, tartışma, üretme ve paylaşma kültürünün en kötü günlerde bile ayakta kaldığını göstermek, ülkenin özgür dünyadan giderek uzaklaşma tehlikesi altında olduğu gerçeğinden yola çıkarak dünyanın her yerindeki demokrat insan hakları savunucularını bir araya getirmek, evrensel insan hakları normlarını yorumlamak, bunları tartışmak ve geliştirerek yaymak amacıyla 2017 yılında İzmir`de kurulmuştur.

  Hayalimiz, bir akademi olarak tüm yıl boyunca sürecek faaliyetler yapmak, bir insan hakları köyü kurarak burada bölgenin en kapsamlı insan hakları kütüphanesini ve ilk insan hakları müzesini oluşturmak, inşa edilen amfi ve sınıflarda evrensel insan haklarına katkıda bulunacak fikirler üretmek ve tüm dünyadan gelecek katılımcılarla uluslararası insan haklarının yıl boyunca tartışılıp öğretildiği ücretsiz bir okul yaratmaktır. Ege İnsan Hakları Okulu bu nihai hedeflere ulaşana kadar yıl boyu süren etkinliklerle insan hakları alanında çalışmalar yapmak kararındadır.

  Ege İnsan Hakları Okulu 2017 sonbahar seminerlerinde "akademik özgürlük" konusu tartışılacaktır. Türkiye`nin son bir yıllık süreçteki akademik hayatı ve akademisyenleri etkileyen uygulamalarının büyük sorunlar ve tartışmalar yarattığı bir gerçektir. Bu sebeple konunun sıcaklığı göz ardı edilmeden ancak bir taraftan da yerelliği aşarak evrensel manada bilgi paylaşımını dikkate alıp uluslararası bir çalışma yapımak hedeflenmektedir. Seminerler bu sebeple çok dilli olarak gerçekleştirilecek ve simultane çeviri yöntemi kullanılacaktır.

  Akademik özgürlük kavramının hukuksal niteliği, kavramın ulusal ve uluslararası hukuktaki yeri, anayasal bir hak olarak akademik hürriyet, özgür bir akademinin özgür bir toplum yaratmadaki etkisi, alternatif bir akademi yaratma imkanları, akademik hürriyet ve bilginin üretimi ilişkisi gibi konuların gündeme alınması amaçlanmaktadır. Etkinlikte hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe ve sosyoloji başta olmak üzere multidisipliner bir yöntem izlenecektir. Aktif katılım ve öğleden sonra serbest tartışma usulü ile farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden katılımcıların bilgi alış verişi yapması ve Ege İnsan Hakları Okulu`nun sonraki çalışmaları için yöntemi katılımcıların kendilerinin belirlemesi beklenmektedir.

   
 • Genel Bilgi

  For English

  Kimler katılabilir: Hedef kitlemiz insan hakları alanında çalışan yerli ve yabancı profesyoneller, akademisyenler, hukukçular, insan hakları aktivistleri, öğrenciler ve genel itibariyle insan hakları alanına ilgi duyan herkestir. Not: Katılımcıların 18 yaş üstü olmalarını tercih ediyoruz.

  Kontenjan: 60 kişi

  Ücretler: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, koğuşlar için günlük 110 TL, çadırlar için günlük 80 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir. Eğitmenler, konuşmacılar ve koordinatörler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

  Genel bilgi: Ege İnsan Hakları Okulu insan hakları alanında çalışmakta olan hukukçular tarafından ÖHP Uluslararası Hukuk Komisyonu üyelerinin çalışmalarıyla oluşturulmuştur. ÖHP`nin üyesi olduğu Uluslararası Demokrat Hukukçular Örgütü (IADL) ve İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Hukukçular Örgütü (ELDH) Ege İnsan Hakları Okulu`nun uluslararası niteliğinin gerçekleşmesi için kuruluş ve faaliyete geçme aşamalarında destek vermiştir.

  IADL 1946 yılında kurulmuş, Birleşmiş Milletler`de gözlemci statüsüne sahip olan ve New York ile Cenevre`de daimi temsilcilikleri bulunan dünyanın en büyük ve yaygın ilerici hukukçular örgütüdür. ELDH 1993 yılında Paris`te kurulmuş olup bölgesel çalışmalar yürüten ve Avrupalı demokrat hukukçuları bir araya getiren etkin bir ağa sahiptir.

  Ege İnsan Hakları Okulu nihai hedeflerine ulaşmak için başlangıçta her sene insan hakları hukukunun bir konusuna ağırlık vererek bu alanda çalışmalar yapma kararındadır. Yapılacak çalışmaların üretken olması, klasik aktif anlatıcı pasif dinleyici ilişkisini aşarak karşılıklı etkileşime dayanması, seminer dışı zamanları geniş tutarak katılımcılar arasındaki paylaşımı artırması ve tüm yıla yayılması amaçlanmıştır. Ege İnsan Hakları Okulu, çalışmalarında uluslararası katılımın evrensel normların gelişmesi, sürekli değişen sosyal hayata uygun yeni hak tanımlarının oluşturulması için önemli olduğunu düşünmektedir. Bu kapsamda Ege İnsan Hakları Okulu çağın dinamiklerini arkasına alarak  yerelden bin yıllardır edinilen bilgi ile evrensel insan hakları normları ve  içtihatları oluşturmayı ve çalışmalarını bu çerçevede sürdürmeyi amaçlamaktadır.

   

   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Please write to aycansahin@nesinvakfi.org regarding problems with Maths Village. Otherwise, please write to e.yakmaz@gmail.com
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Program (Turkish)

Program (English)

Click for details about workshop.

Konu: 2017 Sonbahar Konferansımızın konusu akademik özgürlükler olarak belirlenmiştir. Bu yılki etkinliğimizde yurt içi ve yurt dışından katılacak alanında uzman konuşmacılarımız tarafından akademik özgürlük konusu başta İnsan Hakları Hukuku, Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Felsefe olmak üzere disiplinler arası bir düzlemde tartışılacaktır. Katılımcılar günün ikinci yarısında oluşturulacak küçük gruplarda karşılıklı bilgi alış verişinde bulunacaklardır. Katılımcılar bunun dışında kalan zamanlarda kültürel ve sosyal faaliyetlerde bir araya gelecektir.

Eğitmenler:
Ege İnsan Hakları Okulu 2017 seminerine katılım onayı veren eğitmenlerimizin listesi aşağıdadır. Kesin onay listesi netleştikçe ulusal ve uluslararası düzeydeki eğitmenlerin isimleri son halini alacaktır.

 • Doç. Dr. Murat Sevinç (Anayasa hukuku)
 • Prof. Dr. Baskın Oran (İnsan hakları, uluslararası ilişkiler)
 • Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak (İnsan hakları hukuku)
 • Doç. Dr. Fikret Başkaya (Özgür üniversite öğretim üyesi)
 • Prof. Dr. Nilgün Toker (Felsefe)
 • Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu (Felsefe)
 • İrfan Aktan (Gazeteci, yazar)
 • Prof. Dr. Mithat Sancar (Kamu hukuku)
 • Prof. Dr. Bill Bowring (İnsanhakları hukuku)
 • Fabio Marcelli (Avukat)

 

 

Katılmak istediniz program için başvuru formlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.