2017 Mimarlık Yazokulu 1

 • Tarih12-25 Haziran 2017 (Köy`e geliş 11 Haziran, Köy`den ayrılış 25 Haziran 2017) 
 • Amaç
  Farklı disiplinlerden katılımcılar için; mekânsal pratikler üzerine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir eğitim ve tartışma platformu oluşturmak. Daha nitelikli yaşam çevrelerinden haberdar olmak ve bunu talep etmek için gerekli farkındalığı yaratmak. Farklı disiplinlere ait ``mekânsal söylemleri`` tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak. Yakın üretim alanları olmalarına rağmen, meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkanına sahip olmayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek, Farklı şehir ve okullarda mimarlık eğitimine dahil olan bireylerin kendi aralarındaki etkileşimi ve iletişimi güçlendirmek, Eğitim pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar ve gereksinimleri üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmektir.
   
 • Hedef Kitle
  Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Ancak belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler.
   
 • Kontenjan 30 kişi
 • Ücret
  Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, koğuşlar için 1.540 TL, çadırlar için 1.120 TL`dir.
   
 • Genel Bilgi
  
Katılımcılardan kendilerini (ve eğer varsa yaptığı çalışmaları) anlattıkları özgeçmişle birlikte Mimarlık Yazokulu`na neden katılmak istedikleriyle ilgili yaklaşık 300 kelimelik bir yazıyı (motivasyon mektubunu) başvuru formuna yazmaları beklenmektedir.
   
  İletişim Adresi: nesinmimarlik@gmail.com
   
  Koordinasyon: Cemil Çalkıcı, cemilcalkici@gmail.com
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

 Atölye Yürütücüleri ve Konuşmacılar:

AŞ : Doç. Dr. Aslıhan Şenel | İstanbul Teknik Üniversitesi

DA: Öğr. Gör. Deniz Aslan | DS Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi

OÇ: Öğr. Gör. Oruç Çakmaklı |Mimar, Sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi

MT: Müjde Tönbekici | Nişanyan Evleri Kurucusu

KM: Doç. Dr. Kunter Manisa | Yıldız Teknik Üniversitesi

EV: Mimar Erhan Vural | ABOUTBLANK Mimarlık

EH: Arş. Gör. Elif Hant | İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Saat/Gün 12.06.2017 13.06.2017 14.06.2017 15.06.2017 16.06.2017 17.06.2017 18.06.2017
08:00-10:00 Tanışma Teorik Anlatım: Tesselation (EV) Teorik Anlatım: Sunum, İfade Teknikleri (KM+EV)       Atölye: Doğa, Mimarlık, Sanat Bağlamında Doğa Yürüyüşü (OÇ) Atölye: Spontane Yaratıcılık (OÇ) Atölye Çalışması:      Doğal Verilerle Tasarım (DA)
10:00-12:00 Teorik Anlatım: Soyutlama (KM) Atölye Çalışması (KM+EV) Atölye Çalışması (KM+EV)       Atölye: Doğa, Mimarlık, Sanat Bağlamında Doğa Yürüyüşü (OÇ) Atölye: Spontane Yaratıcılık (OÇ) Atölye Çalışması:      Doğal Verilerle Tasarım (DA)
12:00-14:00 Öğle Yemeği  Öğle Yemeği  Öğle Yemeği  Tatil Öğle Yemeği  Öğle Yemeği  Öğle Yemeği 
14:00-16:00 Atöyle Çalışması (KM+EV) Teorik Anlatım: Mekan, Düzlem, Topografya (KM) Alan Uygulaması             (KM + EV)   Atölye: Spontane Yaratıcılık (OÇ) Seminer:                        Doğal Verilerle Tasarım (DA) Atölye Çalışması: Mekanlaşan Efsaneler  Tanışma / Atölye: oto-topo-gölge / Teorik Anlatım: Temsil-Performans (AŞ+EH)
16:00-19:00 Atöyle Çalışması (KM+EV) Atölye Çalışması (KM+EV) Alan Uygulaması             (KM + EV)   Atölye: Spontane Yaratıcılık (OÇ) Seminer:                        Doğal Verilerle Tasarım (DA) Atölye Çalışması: Mekanlaşan Efsaneler  Tanışma / Atölye: oto-topo-gölge / Teorik Anlatım: Temsil-Performans (AŞ+EH)
19:00-21:00 Akşam Yemeği Akşam Yemeği Akşam Yemeği   Akşam Yemeği Akşam Yemeği Akşam Yemeği
21:00-23:00 Söyleşi: ABOUTBLANK (EV) Söyleşi: Ütopya İnşa Etmek (MT) Seminer: Adaptive Reuse (KM)   Film Gösterimi Film Gösterimi Mekanlaşan Efsaneler Atölyesi Kapsamında     Film Gösterimi

 

 

Saat/Gün

19.06.2017 20.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 24.06.2017
08:00-10:00 Mekanlaşan Efsaneler: Şirince Köyünde Çalışma / Eskiz Çalışması / Okuma Performans: Kişisel Tarihler (AŞ+EH) Mekanlaşan Efsaneler: Efes Gezisi / Eskiz Çalışması / Okuma Performans: Mitoloji ve Mekan-Zaman (AŞ+EH) Mekanlaşan Efsaneler: Çevre Gezisi/ Eskiz Çalışması / Okuma Performans: Halk Hikayeleri ve Yer Sevgisi (topofilia) (AŞ+EH)   Atölye: Mekanlaşan Efsaneler (grup tartışması, üretim) (AŞ+EH) Mekanlaşan Efsaneler: Şirince Köyünde Çalışma (AŞ+EH)

10:00-12:00

Mekanlaşan Efsaneler: Şirince Köyünde Çalışma / Eskiz Çalışması / Okuma Performans: Kişisel Tarihler (AŞ+EH) Mekanlaşan Efsaneler: Efes Gezisi / Eskiz Çalışması / Okuma Performans: Mitoloji ve Mekan-Zaman (AŞ+EH) Mekanlaşan Efsaneler: Çevre Gezisi/ Eskiz Çalışması / Okuma Performans: Halk Hikayeleri ve Yer Sevgisi (topofilia) (AŞ+EH)   Atölye: Mekanlaşan Efsaneler (grup tartışması, üretim) (AŞ+EH) Mekanlaşan Efsaneler: Şirince Köyünde Çalışma (AŞ+EH)

12:00-14:00

Öğle Yemeği  Öğle Yemeği  Öğle Yemeği  Tatil Öğle Yemeği  Öğle Yemeği 

14:00-16:00

Atölye: Spontane Yaratıcılık (OÇ) Atölye: Mekanlaşan Efsaneler (üretim)        (AŞ+EH) Atölye: Mekanlaşan Efsaneler (üretim)         (AŞ+EH)   Atölye: Mekanlaşan Efsaneler (üretim) (AŞ+EH) Mekanlaşan Efsaneler: Şirince Köyünde Çalışma (AŞ+EH)

16:00-19:00

Atölye: Spontane Yaratıcılık (OÇ) Atölye: Mekanlaşan Efsaneler (performans sanatçısıyla üretim) Atölye: Mekanlaşan Efsaneler (performans sanatçısıyla üretim)   Atölye: Mekanlaşan Efsaneler (üretim) (AŞ+EH) Mekanlaşan Efsaneler: Şirince Köyünde Çalışma (AŞ+EH)

19:00-21:00

Akşam Yemeği Akşam Yemeği Akşam Yemeği   Akşam Yemeği Akşam Yemeği

21:00-23:00

Film Gösterimi Film Gösterimi Film Gösterimi   Sunum, Tartışma Sergi

 

 

Dersler:

 

Tesselation-“Mozaik Döşeme”- Nokta-Doğru-Düzlem-Mekân: Erhan Vural, Kunter Manisa

Doğal Verilerle Tasarım: Deniz Aslan

Spontane Yaratıcılık: Oruç Çakmaklı

Mekanlaşan Efsaneler: Aslıhan Şenel, Elif Hant

Ütopya İnşa Etmek: Müjde Tönbekici

 

Tesselation- “Mozaik Döşeme”- Nokta-Doğru-Düzlem-Mekân (Erhan Vural, Kunter Manisa):

Atölye sırasıyla soyutlama, Öklid geometrisi, yüzey oluşturma, mekân oluşturma ve mekânı belirlenmiş bir topoğrafyaya aplikasyonundan oluşmaktadır. Atölye süresince katılımcılara konulara ilişkin teorik sunumlar yapılarak, belirlenen malzemeler üzerinden el becerilerini geliştirecek uygulamalar yaptırılacaktır. Atölye sonunda katılımcılar Nesin köyünün çevresinde belirledikleri bir alan ve işleve uygun olarak söz konusu teknikleri kullanarak bir proje geliştirecek ve sunacaklardır.

 

Doğal Verilerle Tasarım (Deniz Aslan)

Doğanın bir kavrayış ve zemin olarak önce kendi içselliğinde sonra da insanlarla kurduğu ilişkilerle tanınması; ilkelerden geleceğe, mekan ve yere ait sorudan, araştırılan, tartışılan tüm biçimleniş ve yer alışlarla izleme alanının belirlenmesi; güncel tasarlama problemlerinde arakesit sorunsalına ve düşünsel ürün açısından olabilecek yaklaşımların tartışılması üzerine seminerler düzenlenecektir. Düzenlenen bu seminerler kapsamında doğa ve mimarlık arakesitine, mimarlıkta yeni konular ve yeşil mimarlığa, modern ütopyalar, heterotopyalar, distopyalar yolu ile mimarlığa değinilecektir.

 

Spontane Yaratıcılık (Oruç Çakmaklı)

Sanat-mimarlık, tasarım-şiir, edebiyat-mimarlık, insan-doğa, insan-mimarlık, köy-insan gibi pek çok arakesit bir araya getirilip tartışılacak; tüm bu arakesitler arası ilişkiler ve bu ilişkilerin nasıl kurulduğuyla ilgili teorik bilgiler aracılığıyla sürece bağlı olarak kimi zaman bir söyleşi, kimi zaman seminer, kimi zaman ise bir uygulamalı atölyeye dönüşebilecek bir kurgu uygulanacaktır.

 

 

Mekanlaşan Efsaneler (Doç. Dr. Aslıhan Şenel, Elif Hant)

Bir yer, kişi ya da toplum için anlam taşıyorsa, toplum o yeri sadece maddi olarak dönüştürdüğü için değil hikayeleştirdiği içindir de. Hikayeleştirmek nesneleri ve yerleri “gerçek” varlıklara dönüştürür. Efsaneler en üst seviyede böyle bir güce sahiptir, çünkü efsaneler herhangi bir hikaye değil kurucu hikayelerdir, toplumun en temel yapıları için destek sağlarlar. Efsaneler, bir topografyanın gözlemlenebilen özelliklerini (bir taş, bir ağaç) hikayelerle örerek, birer anlatıya dönüştürerek, insanların yer ile bağlarını kuvvetlendirirler. Atölyede efsanevi anlatıları mekanın ve zamanın deneyimlenişi üzerinde (bu deneyimi çoğaltmak suretiyle) etkisini gösteren bir edim/performans olarak keşfedeceğiz. Atölyede, anlatıların mekanları nasıl bir oluş halinde sürekli yeniden ürettiğini, çoğalttığını, genişlettiğini, yavaşlatıp hızlandırabildiğini, farklı ivmeler kazandırdığını keşfedeceğiz. Mevcut anlatıları araştıracağız, eskizler yapacağız, yeni anlatılar kuracağız, onları yerleştirme ve performanslar yoluyla mekanlaştıracağız, yerleştireceğiz.

Atölye kapsamında hikayeler toplamak amacıyla Efes Antik Kenti’ne gezi düzenlenecektir.

 

Ütopya İnşâ  Etmek (Müjde Tönbekici)

Otel işletmecisi, rehber, gezgin, kimya mühendisi, aşçı, müteahhit gibi pek çok kimliğe sahip olan Tönbekici, Şirince köyünün son yıllardaki durumunun bizzat tanığı olarak Şirince köyünü keşfetmesinden oraya yerleşme sürecine ve bu süreçte Sevan Nişanyan’la birlikte Nişanyan Evlerini inşa ederken yerel mimarlıkla  ve tüm bu süreçte köy ile kurdukları ilişkilere, karşılaştıkları zorluklara ve başardıklarına değinerek; zaman zaman köy hakkında hikayelerden, geleneklerden ve yaşayışlardan da anlatımlar yaparak köyle ve tüm bu süreçle ilgili tecrübelerini ve birikimlerini anlatacağı bir seminer gerçekleştirecektir.

 

Atölye Yürütücüleri ve Konuşmacılar Hakkında:

 

Mimar Erhan Vural:

Aboutblank Kurucu Ortağı

Ödüllü mimarlık ve kentsel tasarım ofisi ABOUTBLANK` in kurucu ortaklarından Erhan Vural, 2007`de YTÜ Mimarlık Fakültesi`nden mezun oldu.

2005`ten beri kendisinin, Ozan Özdilek`in, Hasan Sıtkı Gümüşsoy`un ve Gökhan Kodalak`ın birlikteliğiyle süregelen ABOUTBLANK ile birlikte tekil konut ölçeğinden stratejik kentsel tasarım ölçeğine dek geniş bir skalada projeler üretti, ulusal ve uluslararası yarışmalarda yirminin üzerinde ödül kazandı.  Skopje Architecture Week, İTÜ, YTÜ, BAÜ, ÇAÜ, KÜ, UÜ, MEF, KBÜ gibi saygın ulusal ve uluslararası platformlarda seminerler verdi. 2011 yılında ABOUTBLANK` in resmi ofis statüsüne kavuşmasından bu yana ofis bünyesinde profesyonel hayatına devam ediyor ve MVRDV Rotterdam, AECOM Londra, KCAP Rotterdam gibi saygın ofisler ile birlikte bir çok uluslararası projede ortak çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda 2014`ten bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi`nde Mimari Tasarım stüdyolarında proje yürütücüsü olarak deneyimlerini paylaşıyor.

 

Doç. Dr. Kunter Manisa:

Kunter Manisa 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesini bitirerek Mimar unvanı aldı. 2001 yılında yine aynı üniversitede tasarım alanında (Bina Bilgisi) Yüksek Mimarlık ve 2007 yılında doktora eğitimini tamamladı. Manisa 2001 yılından beri çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Doçent Doktor olarak öğretim üyeliği yapmaktadır. Kunter Manisa’nın Kullanım Dönüşümü, Endüstriyel Arkeoloji, Turizm ve Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Mimari Tasarım alanlarında çok sayıda makale, bildiri ve yayını bulunmaktadır. Manisa akademik süreçte Bina Bilgisi ve Tasarım alanında başta mimari tasarım proje dersleri olmak üzere, Bina Bilgisi, Temel Tasarım vb. dersleri yürütmektedir.

 

Mimar Deniz Aslan:

İstanbul 1964 doğumlu Deniz Aslan lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünden almıştır. Yüksek Lisans derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Planlama Programında, " Peyzaj Mimarlığı Açısından İstanbul Boğazının Yeşil Dokusunun Tarihi Süreci ve Halkın Kullanımına Açılmış Rekreatif Alanların İrdelenmesi" tezi ile yapmıştır. 2000 Yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım üzerine Doktora derecesini almıştır. Aslan,(Arda İnceoğlu ile beraber) Denizli Tenis Kulübü projesi ve Ortaköy Musevi Mezarlığı Projeleri ile Genç Mimarlar ödülünü kazanmıştır. 8. Ulusal Mimarlık Ödülleri programı kapsamında, ABS Merkez Binası Projesi ile tasarımında birlikte çalıştığı Arda İnceoğlu, İpek Yürekli, Sevim Aslan ve Cem Altun Mimarla birlikte Proje kapsamında Ulusal Mimarlık ödülüne hak kazanmıştır. Gene aynı ödül programı kapsamında, "Hayaller ve Düşünceler" kategorisinde, küratörlüğünü yaptığı "Boşlukta Uygulamalar" adlı workshop çalışması ile de ödül almıştır. Ulusal yarışmalarda birçok ödüle hak kazanmıştır. Makale ve projeleri ulusal ve uluslararası medyada yer almıştır. Aynı zamanda birçok sergide katkısı, Workshop küratörlüğü ve jüri üyelikleri vardır. İTÜ Mimarlık fakültesinde Peyzaj Mimarlığı bölümünün kurulmasında önemli rolü bulunmaktadır. Akademik kariyerini halen aynı üniversitede Mimarlık fakültesinde mimarlık bölümü öğretim görevlisi olarak devam ettirmektedir. Trafo Mimarlık Şirketinin kurucu üyelerinden biridir ve DS Mimarlık kurucu ortağıdır.

 

Öğr.Gör.Oruç Çakmaklı:

“Baş fikirler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır…” Francis Picabia

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesidir. Sırasıyla MIT ve UC Berkeley’de Mimarlık ve Sanat üzerine eğitim ve araştırmalar yapmıştır. Yurt içi ve dışında açtığı resim sergileri vardır (Berkeley, İsveç, Paris, İstanbul). İnsan eğitiminde en yaratıcı dönemin 18 yaş, yani üniversite 1. sınıfta olduğuna inanıp daha sonra gelen bilgi kirliliğinin ancak sanat ile temiz tutulabileceği yönündeki düşünce okulunun aktivist bir üyesidir. Tasarım dersleri şiirin, resmin ve yazının tasarım ve insan eğitimindeki vazgeçilmez önemi ve konumu üzerinedir. Şimdilerde “Dünyaya Hamile Kadın” adlı bir resim sergisi hazırlığı içindedir. En özgün sanatın sessiz sedasız koridorlarda açılan öğrenci sergileri olduğuna tüm benliğiyle inanan ve bu inancından hareketle şimdilerde ‘‘MÜZE 18’’ adlı bir müzenin hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar içindedir.

 

Doç. Dr. Aslıhan Şenel:

Aslıhan Şenel şuan İTÜ Mimarlık Fakültesi’ nde mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapıyor, aynı zamanda kuram ve pratiği bir araya getirmeye çalışan uluslararası dersler, atölyeler, akademik buluşmalar düzenliyor. "Topografik pratikler" olarak adlandırdığı eleştirel mekansal uygulamalar ve feminist kuram aracılığıyla mimari temsilin performatif yönünü, kentsel ve mimari müşterekleri üretme olanaklarını araştırıyor. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İTܒ de tamamladıktan sonra 2008’ de University College London, Bartlett School of Architecture’ da doktorasını tamamladı, aynı kurumda birinci sınıf mimari tasarım eğitimine katkı verdi. 2008` den beri çeşitli ortaklıklarla yürüttüğü mimari tasarım stüdyolarında ve uluslararası atölyelerde deneysel çalışmalar yapmaktadır. Son zamanlarda yürüttüğü atölyelerden birkaçı "Kapatılmış Çevreler: Hapishanelerden Sınırlara", Paris (Şubat 2017), "Kayda Değer İşliği, Kent Düşleri", İstanbul (Temmuz 2016), "İstanbul` u Susmak", İstanbul (Temmuz 2016), Mekanlaşan Efsaneler, Gaziantep (Ocak 2016) olarak sayılabilir. Halen İTÜ` de Collective Imaginations (Kolektif Hayaller) adlı mimari tasarım stüdyosunu yürütmektedir. 

 

Araş. Gör. Elif Hant:

Elif Hant, Gazi Üniversitesi mimarlık bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan hemen sonra Ankara`da Hayalgücü Tasarım`da 6 ay kadar çalıştı. Ofis deneyiminin ardından, aynı yıl İTÜ Mimari Tasarım yüksek lisans programına başladı. 2016`dan bu yana ise ÖYP programı ile İTÜ`de araştırma görevlisi olarak görev almakta ve aynı zamanda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.