2017 Mimarlık Yazokulu 2

 • Tarih3 - 9 Temmuz 2017 (Köy`e geliş 2 Temmuz, Köy`den ayrılış 9 Temmuz 2017)  
 • Amaç
  Bu atölye, katılımcıların 3 farklı modüle dahil olarak her modülde farklı mekânsal deneme/düşünme biçimleri (Zaman, Ölçek, Bakış) geliştirmelerini amaçlar. Bir karşılaşma durumu olarak atölye, melez/alternatif kavrayışlar aracılığıyla anlamayı, anlarken yapmayı hedefler. Atölye modülleri, PARÇA-BÜTÜN ilişkilerini farklı yöntem ve araçlarla sorgulayan günlük parçalı üretimler kurgular. Her günün sonunda deneyim ve üretimlerini paylaşmak üzere bir araya gelen gruplar, parçalardan `bütünler` oluşturmaya doğru ilerler. 
   
  Atölyenin genel hedefi:
  Farklı disiplinlerden katılımcılar için; mekânsal pratikler üzerine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak, grup/ortak çalışma becerilerini geliştirmek, ortak bir düşünme/tartışma/üretme platformu oluşturmak. Farklı disiplinlere ait “mekânsal söylemleri” tartışmaya açmak ve sorgulama alanları oluşturmak. Yakın üretim alanları olmalarına rağmen, meslek edinme aşamasında bir arada üretim imkanına sahip olmayan disiplinler arasında ilişki kurabilmek. Eğitim pratiğinde üzerinde durulan kentsel mekân odaklı çalışmalar yerine, kırsal mekânlar üzerinden de yeni çalışmalar gerçekleştirmek.
   
 • Hedef Kitle
  Lise son sınıf öğrencilerinin ve üniversitelerin lisans ve lisansüstü seviyelerindeki tüm alanlardan/disiplinlerden öğrencilerin başvurusuna açıktır. Ancak belirtilen kriterler dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır. "Mekân" üzerine soruları ve merakı olan herkesi hedefler.
   
 • Kontenjan 30 kişi
 • Ücret
  Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, koğuşlar için 770 TL, çadırlar için 560 TL`dir.
   
 • Genel Bilgi
  Katılımcılardan kendilerini anlattıkları ve Mimarlık Yaz Okulu’na katılma amaçlarını belirttikleri, özgeçmişlerini de içeren yaklaşık 300 kelimelik bir yazıyı (motivasyon mektubu) başvuru formuna yazmaları beklenmektedir.
   
  İletişim Adresi:  nesinmimarlik@gmail.com   Koordinasyon: Cemil Çalkıcı, cemilcalkici@gmail.com
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Parça-Bütün (Zaman, Ölçek, Bakış)

Başak Özden, İrem Uslu, Hande Ceylan

 

Anlamak doğal ve normaldir, yanlış anlamak doğal değildir ve anormaldir. Açıklama gerektiren, durup düşünmemize neden olan, zihni harekete geçiren, bilinçli bilgi oluşturma sürecini başlatan yanlış anlamadır. [...] ‘Yanlış anlamalar’ çok sayıdadır, hepsi spesifik ve farklıdır ve çoğul olarak düşünülebilir ve düşünülürler. [...] Bilgi işte bu meydan okumadan doğar. Bilgi gedik, parçalanma, yanlış anlama noktasından öğrenilir. (Zygmunt Bauman, Postmodern Etik)

 

Bu atölye, katılımcıların her birinde 1 gün geçirecekleri 3 farklı modüle dahil olmalarını, her modülde farklı mekânsal deneme/düşünme biçimleri (ZAMAN, ÖLÇEK, BAKIŞ) geliştirmelerini amaçlar. Bir karşılaşma durumu olarak atölye, melez/alternatif kavrayışlar aracılığıyla anlamayı, anlarken yapmayı hedefler. Atölye modülleri, PARÇA-BÜTÜN ilişkilerini farklı yöntem ve araçlarla sorgulayan günlük parçalı üretimler kurgular. Her günün sonunda deneyim ve üretimlerini paylaşmak üzere bir araya gelen gruplar, parçalardan ‘bütünler’ oluşturmaya doğru ilerler. 

 

Modül 1. Zaman. Başak Özden

Modül 2. Ölçek. Hande Ceylan

Modül 3. Bakış. İrem Uslu

 

Modül 1. Zaman

ZAMAN modülü, referansını 1950’lerde oynanan bir kolektif/art arda çizme etkinliğinden (Dot-the-Dot) alır. Atölye, oyunu bir yöntem olarak ele alırken, bu yöntemi hibrid üretimlerle zenginleştirerek farklı zaman-mekan ilişkilerini üretmeye çalışır. ZAMAN modülü, her bireyin kendinden önceki/sonrakinin üretimine katkı yaparak geliştirilen/büyüyen/çoğalan, doğaçlama ve eş zamanlılığa dayanan bir üretimdir. Köyün mekanları, hayali iç/dış mekanlar veya doğa parçaları üretime kaynak olabileceği gibi hareket, ses, görüntü gibi biçimler de kurguya dahil edilir. Zıtlıklar, çakışmalar ve farklılaşmalara ait kavramlardan yararlanılır.

 

Modül 2. Ölçek

ÖLÇEK modülü, o anda gördüğümüz 1/1 ölçekten veya görmeye/üretmeye alışık olduğumuz 1/2, 1/5 , 1/100 gibi soyutlama ölçeklerinden ziyade denenmemiş/az denenen 2/1, 5/1 gibi ters yüz edilmiş ölçeklendirmeleri devreye sokarak alternatif inceleme/üretme biçimleri yaratmayı hedefler. Bu modül gezmeye, detaylı gözleme, doğadaki mekânsal oluşumları konu etmeye dayanır ve fiziksel/mekânsal durumları “yeniden üretme” yöntemlerini temel alır. Bu “yeniden üretim”, ölçek kavramını büyültme-küçültme ilişkisinin haricinde, bir soyutlama düzeyi olarak ele alır. Malzemelerin soyutlanması, yeniden üretilmesi, farklı ölçekler özelinde “yeniden” denenmesi, başkalaşıma uğratılması, tekrar kullanılması gibi alternatifler üzerinde durur. “Ölçek”in hem üretme, hem de değiştirme/dönüştürme  pratiklerinde nasıl rol aldığı sorgulanır.

 

Modül 3. Bakış

Bütünlük arz eden (bitmiş) bir temsilin parçalara bölünmesi, yerlerinin değiştirilmesi bize ne sağlar? Algılarımızı tersten çalıştırabilir miyiz? Doğru şekilde algılamaya ve temsil etmeye odaklanmışken, yanlış anlamaların, sezgilerin, çağrışımların nasıl bir etkisi olabilir?  BAKIŞ modülü, bunun gibi temel sorulara dayanır. Gördüğümüz, görsel algıya dayandırdığımız deneyimleme ve içselleştirme biçimlerini sorgular. Alışılmış “bakma” ve “görme” pratiklerini ters yüz ederek yeni görme biçimlerine odaklanır. Bu yeni biçimler dahilinde, bütünü parçalara bölerek birey bazında yapılanların bir araya getirilmesi ve melez bir bütün oluşturması amaçlanır. BAKIŞ modülü, halihazırda tanımlı bir sistem değil, kendi kendini süreç içinde üretecek deneysel bir platformdur. Yakın temas, zıtlıklar, yanlış anlamalar veya hikayeleştirme gibi yöntemleri barındırır. BAKIŞ modülü, diğer modüllerle kurduğu ilişki içinde, onlardan aldığı ürünü/malzemeyi de kendi hibrid üretimleri için kullanır.

 

 3 Temmuz 2017- 9 Temmuz 2017
Saat/Gün 03.07.17 04.07.17 05.07.17 06.07.17 07.07.17 08.07.17
08:00-10:00 Tanışma  Özerk Üretim: “modül” lerin özerk olarak,  eşzamanlı çalışması
Modül 1, 2, 3
(BÖ, HC, İU) 
Özerk Üretim:
Modül 1, 2, 3
(BÖ, HC, İU) 
  Özerk Üretim:
Modül 1, 2, 3
(BÖ, HC, İU) 
Ortak Üretim
(BÖ, HC, İU) 
10:00-12:00 Alan Gezisi Özerk Üretim:
Modül 1, 2, 3
(BÖ, HC, İU) 
Özerk Üretim:
Modül 1, 2, 3
(BÖ, HC, İU) 
     
12:00-14:00 Öğle Yemeği  Öğle Yemeği  Öğle Yemeği  Tatil Öğle Yemeği  Öğle Yemeği 
14:00-16:00 Söyleşi:
Modül1: Zaman, Modül2: Ölçek,  Modül3: Bakış
(BÖ, HC, İU) 
Seminer
(BÖ)
Seminer
(HC)
  Gezi/Söyleşi
(BÖ, HC, İU) 
Ortak Üretim / Sergi
16:00-19:00   Özerk Üretim:
Modül 1, 2, 3
(BÖ, HC, İU) 
Özerk Üretim:
Modül 1, 2, 3
(BÖ, HC, İU) 
     
19:00-21:00 Akşam Yemeği Akşam Yemeği Akşam Yemeği   Akşam Yemeği Akşam Yemeği
21:00-23:00 Seminer
(İU)
Bir Araya Gelme:
“Modül”lerde yapılan günlük üretimi paylaşma, sunum/ ortak tartışma
(BÖ + HC + İU)
Bir Araya Gelme
(BÖ, HC, İU) 
  Özerk Üretim:
Modül 1, 2, 3
(BÖ, HC, İU) 
Sergi

Atölye Yürütücüleri Hakkında

 

Öğr. Gör. Başak Özden

1985, Ankara. Mimarlık_ Lisans (ODTÜ, 2008) Mimari Tasarım_Y. Lisans (ODTÜ, 2011) Mimari Tasarım_ Doktora (İTÜ, 2014 - devam ediyor) “Mimari Mekânın Sanatsal Üretim aracılığıyla Dönüştürülmesi” (Transformation of Architectural Space with the aid of Artistic Production) başlıklı yüksek lisans tezini 2011 yılında tamamladı. Çalışma, Avusturyalı sanatçı Esther Stocker’ın mekâna özgü yerleştirme üretimlerini mimari mekânın oluşum ve dönüşümü açısından ele almaktadır. 2007 yılında Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Kent Düşleri I” yarışmasında lisans kategorisinde birinci olan ekibin içinde yer aldı. Yüksek lisans süresince mimari temsil biçimleri, mimarlıkta görsellik, mekânsal enstalasyonlar üzerine çalıştı. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Doç. Dr. Ayşen Savaş tarafından kurulan “Exhibition Design Workshop” ekibine katıldı ve Türk Kızılayı Müzesi için gerçekleştirilen fikir projesinde yer aldı. 2009-2010 döneminde Bauhaus- Universität Weimar’da değişim öğrencisi oldu. 2010 yılında Mimarlar Odası tarafından düzenlenen “Mimarlığın Sosyal Forumu- Ankara Yaya Üst Geçitleri: WISEGUYS Kentsel Sanat Projeleri” atölyesinde yer aldı. 2011 yılında Mimarlar Derneği’nin düzenlediği “Mimariye Bakış Fotoğraf Yarışması” nda Başarı Ödülü aldı. Yüksek lisansın ardından İstanbul’da sahne ve sergi tasarımı alanında 1 yıl çalıştı. Müzecilikle ilgili farklı arama toplantılarında davetli olarak yer aldı. 2012 yılında organize edilen “10. Türk-Alman Tasarımcılar Çalıştayı -İstanbul 2012 Design Campus” adlı uluslararası atölyede yürütücü olarak yer aldı.  2014 yılında, kendi projesi olan “Objects of Weimar in Memories” adlı kitabı Franziska Brand ile birlikte yayına hazırladı. 2016 yılında Ünye’de yapılan Betonart tarafından düzenlenen “Betonun Bilindik Hafifliği” yaz okulunda yürütücülük yaptı. 2016’da DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi ) tarafından yoğunlaştırılmış Almanca dil bursu kapsamında 2 ay Hamburg’da bulundu. 2014 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım bölümünde Prof. Dr. Ayşe Şentürer danışmanlığında doktora eğitimine devam etmekte, görsel temsil biçimleri, yıkım-belgeleme-arşivleme arasındaki kuramsal ilişkiler üzerine çalışmaktadır. 2013 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, tasarım stüdyosu ve seçmeli dersler vermektedir.


Y. Mimar Hande Ceylan
Hande Ceylan, lisans derecesini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden almıştır. Bu dönemde Mimarlar Odası Genel Merkezi’nde Türkiye Mimarlık Yarışmaları Dizini Projesi’nde yer almıştır. ‘Afet Sonrası Mekansal Yapının Düşük Gelirli Kadınlar Üzerine Etkileri’ tezi ile ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır. 2012 yılından bu yana Düzce Üniversitesi’nde Mimar olarak çalışmakta, Üniversitenin Mimarlık Bölümü ile Yapı Ressamlığı Programı’nda yürütülen stüdyo ve derslere katkı sağlamaktadır. Eşzamanlı olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik programında 2016’da başladığı Doktora çalışmalarına devam etmektedir.
 
Öğr. Gör. İrem Uslu
1985 Ankara doğumlu İrem Uslu, 2003 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nün lisans programını 2007, yüksek lisans programını 2011 yılında “On Critique of Architectural Image: Reading Jean Baudrillard through Jean Nouvel” adlı tez çalışması ile tamamlamış, aynı bölümde doktora eğitimini sürdürmektedir. Çalışmalarını 2009 yılı itibariyle Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başladığı Araştırma Görevliliği ile akademik ortama taşımış, halen Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmalarını genleştirmek amacıyla da, alternatif üretim alanları olarak birçok atölye çalışmasında bulunmuş, yürütücülük yapmış, çalışma grupları kurmuş, mimari proje yarışmalarına katılmış ve ödüller kazanmıştır.