2017 Ertan Yılmaz Sinema Yazokulu

 • Tarih10-16 Temmuz 2017 (Köy`e geliş 9 Temmuz 2017, Köy`den ayrılış 16 Temmuz 2017) 
 • Amaç
  Geniş kitleler tarafından sadece hoş vakit geçirmeye yarayan kültürel bir etkinlik olarak algılanan sinemanın, aslında yüz yılı aşkın tarihi boyunca kendini sürekli geliştiren sanatsal bir dil olduğunu, bu bağlamda biçim ve içeriğiyle yaşamın ve bilimin her alanıyla yakın ilişki içerisinde olduğunu kavratmak, değişik disiplinlerle ilişkisi içerisinde filmlerin çok katmanlı yapılarını çözümlemek, ayrıca atölye katılımcılarının, fikirden öyküye, öyküden senaryoya, senaryodan çekim ve kurguya kadar bir filmin üretimindeki bütün süreçleri deneyimleyerek filmin doğasına dair ufuklarını genişletmek ve akademik düzeyde sinema eğitimi ile tanışmalarını sağlamak.  
   
 • Hedef Kitle
  Lise 3 ve 4`üncü, üniversite 1 ve 2`nci sınıf öğrencileri (17 - 21 yaş aralığındaki öğrenciler). İzleyicilerin sinemaya ilgi duymaları ve web sitesinde daha sonra ilan edilecek olan okumaları yazokuluna gelmeden önce yapmaları beklenmekte, ancak sinema ve sinema tarihi konusunda akademik bilgiye sahip olmaları gerekmemektedir.
   
 • Kontenjan 25 kişi
 • Ücret
  Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 770 TL, çadırlar için 560 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir. 
   
 • Genel Bilgi

  Bir iki gün içerisinde, e-posta adresinize başvurunuzun ulaştığına dair bir onay mesajı gönderilecektir. Bir iki gün içinde bir onay mesajı almazsanız, bir aksilik oldu demektir, bir daha yazın lütfen. Başvurunuz kabul edildikten sonra kaydınızı yaptırmalısınız, sadece başvuru yapmak yeterli değildir.

  Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Eğitmenler

OA: Prof. Dr. Oğuz Adanır - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü

ZÇ: Yrd.Doç.Dr. Zuhal Çetin - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü Başkanı Yazarlık Anasanat Dalı

RT: Yrd.Doç.Dr Ragıp Taranç - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü Yönetmenlik Anasanat Dalı

DT: Yrd.Doç.Dr Dilek Tunalı - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü- Yazarlık Anasanat Dalı

SS: Yrd.Doç.Dr Sabire Soytok - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü- Yazarlık Anasanat Dalı

ESO: Yrd.Doç.Dr. Emrah Suat Onat - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü Yönetmenlik Anasanat Dalı

ZZ: Yrd.Doç.Dr. Zehra Zıraman - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü Yönetmenlik Anasanat Dalı

BB: Öğr.Gör.Dr.  Burak Bakır - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü – Görüntü Yönetmenliği Anasanat Dalı           

UT: Öğr.Gör. Ufuk Tambaş - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü Görüntü Yönetmenliği Anasanat Dalı           

EYN: Öğr.Gör. Emel Yuvayapan - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü Yazarlık Anasanat Dalı                      

TA: Ar.Gör. Talha Altınkaya - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü Görüntü Yönetmenliği Anasanat Dalı

 

Program

Sabah saat 9:30-11:30 arası bütün yazokulu katılımcılarıyla 2 saatlik seminer dersi yapılacak. Öğleden sonra saat 14:30-16:30 ve 17:00-19:00 arası ikişer saatlik derslerde katılımcılar 8’er kişilik ekipler halinde ayrılacak ve sırasıyla senaryo yazımı, film çekimi ve film kurgusu uygulama aşamalarını deneyimleyeceklerdir.

 

Katılımcıların bu sitede daha sonra ilan edilecek olan okumaları yazokuluna gelmeden önce yapmaları beklenmektedir. Akşamları 21-23 arası film gösterileri yapılması planlanmaktadır.

 

  10.Tem.17 11.Tem.17 12.Tem.17 13.Tem.17 14.Tem.17 15.Tem.17
09:30 - 11:30 Sinema Nedir (UT) Film Öyküsü ve Senaryo (ZÇ-EYN) Senaryo Yazımı Uygulama  (ZÇ/DT/SS)*  Film Yönetimine Giriş (RT) Film Çekim Uygulama (RT/ESO/ZC)* Filmlerde Post-Prodüksiyon (UT/TA)
11:30 - 14:30 Ara          
14:30- 16:30 Aziz Nesin   ve Sinema (OA) Sinemada Karakter (SS) Senaryo Yazımı Uygulama  (ZÇ/DT/SS)* Film Yönetimine Giriş (RT) Film Çekim Uygulama (RT/ESO/ZC)* Film Kurgusu Uygulama* (UT/TA)
17:00 - 19:00 Sinema Tarihi (BB) Dramatik Anlatı Sanatı ve Sinema (DT) Senaryo Yazımı Uygulama  (ZÇ/DT/SS)* Çekim Senaryosu (ESO/ZC) Film Çekim Uygulama (RT/ESO/ZC)* Film Kurgusu Uygulama* (UT/TA)
             
21:00 - 23:00 Film gösterimi** Film gösterimi Film gösterimi Kısa Film gösterimi Film gösterimi Atölye Kısa Filmlerinin Gösterimi

 

*Atölye Katılımcıları, eğitmenlerin uygun gördüğü bir şekilde 8’er kişilik 3 gruba ayrılacak ve çalışmaları gruplar halinde sürdürecektir.
**Gösterilecek filmler daha sonra ilan edilecektir.