2017 Nesin Sanat Köyü Sinema Semineri

 • Tarih24 - 30 Temmuz 2017 (Köy`e geliş 23 Temmuz, Köy`den ayrılış 30 Temmuz 2017) 
 • Amaç

  Sinema dilinin, film tarihinin ve senaryo yazımının temel kavramlarının, çok farklı dönemlerden ve coğrafyalardan örnek filmler eşliğinde açıklanacağı seminer, teorik ve pratik olarak sinemayla ilgilenen genç katılımcılar için tasarlanmıştır.

  1900`lerin başından itibaren dünya sinema tarihinin seyrine; film dilinin temel kavramlarına (sinematografi, mizansen, ses, kurgu vb.) ve görsel hikâye anlatıcılığının yapı taşlarının neler olduğuna odaklanacak olan seminer, katılımcılarına kısa film yazımı ve film eleştirisi alanlarında küçük egzersizlerle üretim yapma fırsatı da sağlayacaktır.

   
 • Hedef Kitle
  Lise ya da üniversite öğrencileri

  Kimler katılabilir?
  1. Üniversitede sinema eğitimi almayı düşünen; sinema eğitiminin içeriğini ve çalışma sahasını (iş olanaklarını) daha yakından tanımak isteyen öğrenciler,
  2. Sadece sinema değil iletişim bilimleri ya da görsel kültürün herhangi bir alanında çalışmak/eğitim almak isteyen ve görsel okur-yazarlık yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler,
  3. Liselerin sinema kulüplerine üye olan, film okumasına, eleştirisine ya da üretimine hali hazırda başlamış ve kendini bu yönde geliştirmek isteyen genç sinemacılar.
   
 • Kontenjan 30 kişi
 • Ücret

  Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 770 TL, çadırlar için 560 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir.

   
 • Genel Bilgi
  Sinema alanında yüksek lisans ve/veya doktora seviyesinde akademik eğitim almış olan eğitmenler yurtiçi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde tam zamanlı çalışmış olmanın yanı sıra farklı kurumlarda sinema seminerleri, atölyeleri vb. vermektedirler. Akademik formasyonlarının ve eğitimci kimliklerinin yanı sıra, her biri film üretimi ya da sinema yazını alanlarında da profesyonel olarak çalışmaktadır. Akademik bilgi ile üretim koşulları ve gereklilikleri arasında bağ kurmaya çalışan bir eğitim anlayışı benimsenecektir.
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Program


1.     Dünya Sinema Tarihi
Eğitmen: Senem Aytaç
İçerik: Bugün devasa bir endüstri, bir sanat, bir kültürel alan olan sinemanın ortaya çıktığı zamanlardan, milat kabul eden 1895’ten bugüne başdöndürücü hızda bir gezinti. Bu seminerde farklı dönemlerde, farklı coğrafyalarda sinemanın; icadın teknolojisinin, içerisinde üretildiği toplumsal koşulların, filmi bir araç olarak kullanan sanat akımlarının, film dillerinin, üretim biçimlerinin, sinema seyircisinin tarihi en genel hatlarıyla çizilecek.
Seminerin amacı katılımcılarına daha sonra dilekleri gibi üzerinde gezinebilecekleri bir yol haritası sağlamak.
Filmler: Sessiz Dönemden Film Örnekleri (Lumière Kardeşler, Georges Méliès, Thomas Edison vb.); The Smiling Madame Beudet (Germaine Dulac, 1923); Kameralı Adam (Dziga Vertov, 1929); Arka Pencere (Alfred Hitchcock, 1954); Serseri Aşıklar (Jean Luc Godard, 1960); Hugo (Martin Scorsese, 2011)

2. 2.    Film Dilinin Temelleri

Eğitmen: Ayça Çiftçi
İçerik: Bir filmden çıkardığımız anlamların, karakterler hakkındaki düşüncelerimizin, öyküdeki olaylara verdiğimiz duygusal tepkilerin büyük bir bölümü, o filmin çeşitli dil öğeleriyle şekillenir. Genel olarak görsel kültürün, özel olarak da sinemanın kodlarını küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olan izleyici, aynı anadilini gramerini çözümlemeksizin kullandığı gibi, film dilini de sinemanın temel gramer öğelerini çözümlemeden anlar. Bu seminerde katılımcılar sinemayı bir dil olarak görmeye başlayacaklar ve bu dilin gramerini çözümlemeyi öğrenecekler. Çeşitli filmlerden gösterilecek örnekler eşliğinde ışık, ses, kadraj kompozisyonu, kurgu gibi öğelerin, filmlerin anlamlarının biçimlenmesinde nasıl bir işlev gördüğünü inceleyecekler.

2. 3.    Görsel Hikâye Anlatımı ve Senaryo
Eğitmen: Gülengül Altıntaş
İçerik: Senaryo, görüntü ve sesle yazılan bir metindir. Katılımcılar ilk iki gün boyunca sinemanın bir hikâye anlatma aracı olarak ortaya çıkış ve gelişimini; kullandığı dil ve hikâye anlatma araçlarını çeşitli örnekler üzerinden tanıdıktan sonra, senaryo dersinde sinemasal anlatı kurmanın teknik yöntemlerini ve sinema anlatısının temel yapısını kurmayı görecekler. Kahramanın yolculuğu, çatışma, engel, dramatik aksiyon, şahika gibi senaryo yazımının temel kavramlarını öğrenerek sinema anlatılarının formuna dair fikir sahibi olacaklar.

4-5.  Yazı Çalışması 1-2
Eğitmenler: Senem Aytaç, Ayça Çiftçi, Gülengül Atıntaş
Hem film gramerini daha iyi anlayabilmek hem de senaryo yazımının temellerini öğrenebilmek için çeşitli yazı egzersizleri gerçekleştirilecek.
Örneğin; bir kısa filmin giriş bölümü izletilecek ve öykünün devamını katılımcıların tamamlaması istenecektir. İzlenecek bir filmin sadece mekânını değiştirseler nelerin onunla birlikte değişeceğini hayal edip yazmaları ya da çok iyi tanıdıkları bir insanın karakter özelliklerinin dökümünü yapmaları ve ardından, bu karakterin özelliklerini bir filmde izleyiciye iletmek için nasıl sahneler tasarlayabilecekleri üzerine düşünmeleri vb. gibi çeşitli egzersizlerle ilerleyecektir.

EĞİTMENLER

Gülengül Altıntaş

İstanbul Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü`nden mezun olduktan sonra, eğitimine UCLA Extention, Content Creation for Entertainment Media programında devam etti. Kısa film ve video çalışmaları çeşitli festivallerde gösterildi, ödüller aldı. UCLA, NYU Tisch School of Arts ve Macar Film Akademisi hocalarından senaryo dersleri aldı, Türkiye sinemasının usta yönetmenleriyle senaryo çalışmalarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Film Televizyon Yüksek Lisans Programında yüksek lisans eğitimini burslu olarak tamamladı. Şu anda Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans programında senaryo dersleri veriyor, senaryo danışmanlığı yapıyor ve Türkiye Sineması üzerine doktora çalışmalarını sürdürüyor.

Ayça Çiftçi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünde lisansını, Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede beş yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı ve çeşitli kurumlarda sinema seminerleri verdi. Sinema alanındaki doktora çalışmasını 2015`te Royal Holloway University of London`da tamamlayan Çiftçi, aynı üniversitede film teorisi alanında dersler verdi. 2006`dan beri Altyazı dergisi yazarı ve yayın kurulu üyesidir.

Senem Aytaç

ODTÜ, Psikoloji Bölümü`nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü`nde yüksek lisans eğitimi gördü. Aynı bölümde 2001-2005 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2004`ten itibaren yazılarıyla katkıda bulunduğu Altyazı Aylık Sinema Dergisi`ndeki yayın kurulu üyeliğini ve 2006`dan itibaren yürüttüğü editörlük görevini sürdürmekte. Aytaç, sinema yazarlığının yanı sıra seminerler düzenlemeye ve eğitmenlik yapmaya devam ediyor.