2017 Portfolyo Tasarım/Sunum/Eleştiri ve Beden Odaklı Sanat Atölyesi

 • Tarih3-16 Temmuz 2017 (Köy`e geliş 2 Temmuz, Köy`den ayrılış 16 Temmuz) 
 • Amaç
  Sanat üretiminin yanı sıra üretilmiş olan eserlerin okul, sanatçı rezidansları, sergiler gibi çeşitli başvurulara hazırlanması da sanatçıların mesleki yolculuklarında önemli bir yer tutuyor. Sanatçıların üretimlerini portfolyo, web sitesi ve sözlü sunum ortamlarında paylaşımını geliştirmeyi amaçlayan bu atölye, portfolyo içeriği, eleştirisi, tasarımı, üretimi ve sunumuna odaklanır. Eş zamanlı olarak yürütülen beden odaklı sanat üretim atölyesi ise hareket, farkındalık ve beden odaklı sunum üzerine yoğunlaşır.
   
 • Hedef Kitle
  Grup 1 - Lise 3 ve 4`üncü sınıf öğrencileri ve üniversitelerin sanat bölümlerin 1 ve 2`nci sınıfında okuyan 17-21 yaş arasındaki öğrenciler. Ancak farklı yaş gruplarının başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır.

  Grup 2 - Eğitim süreçlerini tamamlamış, ya da tamamlamakta olan ve yeni başvurulara hazırlanan 22-35 yaş arası sanatçılar. Yüksek lisans, doktora gibi eğitim programları ile sanatçı rezidansları ve sergi başvurularını hedefler.
   
 • Kontenjan 30 kişi
 • Ücret
  Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, koğuşlar için 1.540 TL, çadırlar için 1.120 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir.
   
 • Genel Bilgi
  Atölye çalışmaları çoğunluklu olarak üçer saat, kuramsal dersler ise ikişer saat olarak planlanmıştır. Ayrıntılar için Program ve İçerikler kısmına tıklayın.
   
  Lütfen başvuru formunuzla birlikte yazı ve sanatsal çalışmalarınızdan derlediğiniz en fazla 5 işten oluşan dijital portfolyonuzu nesinsanatkoyu@gmail.com gönderiniz.

  Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

  Sanatçı Sunumları ve Film Gösterimleri ilerleyen tarihlerde ayrıntılı olarak duyurulacaktır.
  Portfolyo sunumları, her öğrenci tarafından 20`şer dakikalık sunumlar olarak yapılacaktır.
   
  Koordinasyon: Işın Önol
  nesinsanatkoyu@gmail.com
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Eğitmenler

EE: Ekmel Ertan, Sanatçı, tasarımcı, Küratör - Berlin/İstanbul

NP: Neriman Polat, Sanatçı, eğitimci - İstanbul

IÖ: Işın Önol, küratör – New York/Viyana

TT: Tuğçe Tuna

 

Dersler:

Program 1

Portfolyo tasarımı/Üretimi – Ekmel Ertan

Portfolyo içeriği – Neriman Polat

Portfolyo eleştirisi – Işın Önol

 

Program 2 – Tuğçe Tuna

- Çağdaş Dans ve Hareket Teknikleri

- Fiziksel Tiyatro

- Beden Odaklı Performans Sanatları (Kompozisyon ve Analiz)

İki program paralel olarak ilerleyecektir, ders seçimlerinden sonra öğrenciler bazı dersleri ortak, bazı dersleri ayrı alacaktır.

 

DERS DETAYLARI

Program 1

Portfolyo tasarımı/Üretimi – Ekmel Ertan

Basılı ve online Portfolyo tasarımına destek vermeyi amaçlayan bir atölyedir, iki haftalık bir atölyenin sonunda sanatçıların web platformunda ve basılı olarak kullanacakları birer portfolyonun temellerini atmayı hedefler.

Portfolyo içeriği – Neriman Polat

Üniversite, yüksek lisans, sanatçı rezidansları gibi başvurular için katılımcıları hazırlamayı hedefleyen bir programdır.

Portfolyo eleştirisi – Işın Önol

Katılımcıların sanatçı sunumu yapmalarını ve çalışmalarının sunumlarını, hem sözlü, hem metin üzerinden hem de görsel olarak daha etkin bir şekilde sunabilmelerini hedefler.

Program 2 – Tuğçe Tuna

Hareketin enerjisindeki tavrı, mekan ve zamanla olan ilişkisi güncel hareket teknikleri yanı sıra doğaçlama metodları aracılığı ve somatik teoriler ile incelenerek, beden koordinasyonunu ve fiziksel kapasitesini geliştirmeye odaklanılır. Hareket mekaniği ve duyusal algı üzerine yoğunlaşarak, bireyin fiziksel alışkanlıklarının anlaşılması, analiz edilip geliştirilmesi, beden ve zihin arasındaki bağın derinleştirilmesi hedeflenmektedir.

1- Çağdaş Dans ve Hareket Teknikleri

(Her gün 2 saat.)

2- Fiziksel Tiyatro

Metin, hareket, mekan ve beden üzerine çalışmayı önerir, ve iki haftanın sonunda ortak bir sunum yapmayı hedefler (her gün 3 saat)

3- Beden Odaklı Performans Sanatları (Kompozisyon ve Analiz) 

(Her gün 2 saat)

 

** İçinde Yaşadığım Mekan: Beden

 

(Tüm NSK misafir ve  katılımcılarına açık.  Toplam  4 ders 2`şer saat)

Program

Saat

3.Tem

4.Tem

5.Tem

 

7.Tem

8.Tem

9.Tem

08:00 - 12:00

Giriş Program tanıtımı Portfolyo İçeriği (NP) Portfolyo İçeriği (NP)

A

Portfolyo İçeriği (NP) Portfolyo İçeriği (NP) Portfolyo İçeriği (NP)

15:00 - 17:00

Tasarım ve Uygulama (EE) Tasarım ve Uygulama (EE) Tasarım ve Uygulama (EE)

R

Tasarım ve Uygulama (EE) Tasarım ve Uygulama (EE) Tasarım ve Uygulama (EE)

18:00 - 20:00

Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma  (IÖ) Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma  (IÖ) Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma  (IÖ)

A

Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma (IÖ) Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma (IÖ) Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma (IÖ)

21:00 - 23:00

Film gösterimi - Portfolyo Sunum Film gösterimi -Portfolyo Sunum Sanatçı Sunumu - Portfolyo Sunum   Film gösterimi - Portfolyo Sunum Sanatçı Sunumu - Portfolyo Sunum Film gösterimi - Portfolyo Sunum

Saat

10.Tem 11.Tem 12.Tem   14.Tem 15.Tem 16.Tem

08:00 - 12:00

Portfolyo İçeriği (NP) Portfolyo İçeriği (NP) Portfolyo İçeriği (NP)

A

Portfolyo İçeriği (NP) Portfolyo İçeriği (NP) Köyden Ayrılış

15:00 - 17:00

Tasarım ve Uygulama (EE) Tasarım ve Uygulama (EE) Tasarım ve Uygulama (EE)

R

Tasarım ve Uygulama (EE) Tasarım ve Uygulama (EE)  

18:00 - 20:00

Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma (IÖ) Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma (IÖ) Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma (IÖ)

A

Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma (IÖ) Portfolyo Hazırlama ve Sunum Yapma (IÖ)  

21:00 - 23:00

Sanatçı Sunumu - Portfolyo Sunum Film gösterimi - Portfolyo Sunum Sanatçı Sunumu - Portfolyo Sunum   Film gösterimi - Portfolyo Sunum Kapanış - Değerlendirme - Veda toplantısı  

 

BİYOGRAFİLER

 

Ekmel Ertan (MA)

Ekmel Ertan küratör, sanatçı ve eğitimci olarak çalışır. Sanat ve teknoloji alanında araştırma, sanatsal üretim ve sergileme yapan, İstanbul’da kurulu BİS Beden İşlemsel Sanatlar Derneğinin – amber Platform olarak bilinir- kurucusu ve sanat yöneticisidir. 2007’den beri gerçekleştirilmekte olan amber Sanat ve Teknoloji Festivalinin eşyöneticisi ve küratörüdür. Ertan sanat ve teknoloji bağlantılı çeşitli Avrupa Topluluğu destekli uluslararası çok ortaklı birçok projenin yerel koordinatörü veya yöneticiliğini yapmış ve yapmaktadır. Ertan Amerika, Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de fotoğraf ve yeni medya çalışmalarını sergilemiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesinden Elektronik ve Haberleşme mühendisi olarak mezun oldu, Yıldız Teknik Üniversitesinden Etkileşimli Medya Tasarımı master derecesini aldı. Turkiye (Netaş), Almanya (Alcatel SEL, Stuttgart) ve Belçika’da (Bell Labs. Alcatel, Antwerp) tasarım mühendisi olarak çalıştı. İstanbul’a 1997-2005 arasında kendi multimedya tasarım şirketini yürüttü. 1999’dan bu yana Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi tasarım bölümleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi TBT programında multimedya tasarımı, proje geliştirme, tasarım için programlama gibi dersler verdi. 2006-2014 arasında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal bilimler Fakültesinde Etkileşim Tasarımı ve son sınıf Proje Stüdyosu derslerini verdi.

 

Neriman Polat

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Halen İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü`nde tamamladı. 1996 yılından beri yurtiçi ve yurtdışı çağdaş sanat sergilerine katılmaktadır. 1999’da “Tutku ve Dalga” başlıklı 6. Uluslararası İstanbul Bienali`ne katılan sanatçı, 2003’de “Düşler ve Çatışmalar” başlıklı 50. Venedik Bienali’ndeki Türkiye pavyonunda yer aldı. 2007’de Apartman Projesi`nde “Foto - Mezar”, 2008’de Pi Artworks’de “Babaevi Apt.”, 2010`da C.A.M. Galeri`de “Mütevazı Manzara” 2013’de DEPO’ da “Ev Nöbeti”, 2015’de Nazım Hikmet Kültürevin’de (Bursa), “Ev Nöbeti” , 2015’te Disambigua Artspace’de (İtalya) ,“Eşik “adlı kişisel sergilerini gerçekleştirdi.

2000-2009 yılları arasında Hafriyat grubunda olan sanatçı, grupla birlikte birçok sergide yer aldı. 2007’de grubun açtığı “Hafriyat Karaköy” adlı alternatif sergi mekânı birçok sergiye ev sahipliği yapmıştır.

 

Neriman Polat’ın yapıtları Bulgaristan, Gürcistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Slovenya, İtalya, Brezilya, Belçika, İspanya gibi birçok ülkede sergilenmiştir. 2016 yılında Arzu Yayıntaş ile birlikte 18 Kadın sanatçının katılımı ile ”İflah Olmaz” başlıklı, serginin konsept ve tasarımını gerçekleştirdi. Son yıllarda katıldığı sergiler arasında,”İflah Olmaz”,Nazım Hikmet Kültürevi, Bursa, ”Uykusuzlar Atlası” Halka Sanat, İstanbul, “Stay with me”, Apartman projesi, Berlin, İstanbul (DEPO),”Kurgular ve Karşı Duruşlar” 3.Uluslararası Çanakkale Bienali “Ateşin Düştüğü Yer” (Depo), “Uyku ve Gölge” (Siemens Sanat), “Kolektif Mahrem” (C.A.M. Galeri), “Cennet Değil Toprak Ayağımın Altında” (Akademie Der Künste Berlin), “Pis Hikaye” (Bm Suma), “Haksız Tahrik” (Hafriyat Karaköy), “2+1” (10. İstanbul Bienali özel projeler bölümünde, Apartman Projesi ile Santral İstanbul`da), “Dünyayı Yesen Doymazsın” (Hafriyat Grubu ile Hafriyat Karaköy), “İmalat Hatası” (9. İstanbul Bienali’nde Hafriyat Grubu ile), “On the Outside” (ACC Galeri, Weimar), “Modus Operandi – In Quest of a Different Way” (International Forum Of Contemporary Art, Gürcistan), “Save as” (Trienale Bovista), “Şehir Hatları” (Kunst Museum Erlangen) sayılabilir.

 

Işın Önol

(1977, Türkiye) 2009’dan bu yana bağımsız küratör olarak çeşitli sergiler ve sanat odaklı diğer etkinlikler yapmıştır. Viyana’da yaşamaktadır. İstanbul’da 2006-2009 arasında Proje4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nde direktor/küratör olarak çalışmıştır. 2014’te Viyana’da Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nde Dijital Sanat Programında konuk öğretim görevlisi olmakla birlikte, Viyana Museums Quartier Schauraum Angewandte’de konuk küratör olarak görev yapmıştır. Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar alanında doktora yapmaktadır; Zürih, ZHdk’dan Küratörlük ve İstanbul Sabancı Üniversitesi’nden Görsel Sanatlar alanında yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır.

Tuğçe Tuna
Varoluşla olan iletişimini beden, hareket ve dans üzerinden kuran sanatçı; 1983’de ADOB Çocuk Balesi’nde dans etmeye başladı. 1993 yılından beri ulusal ve uluslararası festival, organizasyon ve akademilerde; disiplinlerarası çağdaş dans ve performans sanatları eserleri, çağdaş dans ve güncel hareket teknikleri uzmanlığı ile yer almakta, dans ve performans sanatçısı, koreograf, yönetmen, hareket ve dans terapisti olarak çalışmaktadır. Eserleri arasında; 2013 Almanya Arena Festivali Jüri Ödülü’ne layık bulunan, `Deplasman`, Bayrampaşa Eski Cezaevi’nde üretilen ve sergilenen ‘Islak Hacim’ ‘Makine Beden’, ‘Tortu’, ‘Vertigo’, ‘Düşünme Fobisi’, ‘Hücre’, ‘Eko’, ‘Tuzla…Buz..’, ‘Gövde Gösterisi’ ve ‘En Kötü İş.’  gibi mekanlara özel ürettiği eserler ve farklı fiziksel özelliklere sahip kişilerle yürütülen ‘Farklı Bedenlerle Dans’ projesi bulunmaktadır. 1993-2001 yılları arasında Aydın Teker`in projelerinde kreatif dans sanatçısı olarak yer alan Tuna yanı sıra Jerome Bell, Matej Kezjar, Lia Marks, Meg Stuart, Martin Sonderkamp, Mark Taylor gibi uluslararası sanatçı ve koreografların eserlerinde çalışmıştır. 2002-2015 yılları arasında SEAD Salzburg` da Çağdaş dans ve hareket teknikleri, doğaçlama, kompozisyon derslerini düzenli olarak vermiş, akademi repertuarına giren 5 ayrı eserini sahnelemiştir.  Doç. Tuğçe Tuna; 1993 yılında beden bilimi ve psikosomatik çalışmalara yönelmiş ve dansın, hareketin terapötik etkisini, beden odaklı sistemler doğrultusunda kinestetik yöntemlerle araştırmaya başlamıştır. ‘Dans Ve İç Bilinç İnzivaları’ nı gerçekleştiren Doç. Tuğçe Tuna, halen MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı Başkanı olarak çalışmakta, `1960 Sonrası Türkiye`de Çağdaş Dans` yakın tarih araştırmasını devam ettirmektedir.