2017 Etik Yazokulu

 • Tarih10-16 Temmuz 2017 (Köy`e geliş 9 Temmuz, Köy`den ayrılış 16 Temmuz 2017) 
 • Amaç
  Herkesin yakındığı bir çağdayız, hepimiz yakınıyoruz; sanatçılar, filozoflar, bilim insanları, politikacılar, kadınlar, erkekler, gençler... Yaşamın şu ya da bu yakasında yer alan her insan... Yakınma nedenlerimiz farklıdır, ama ses tonumuz ortaklığımızı gösteriyor:``Sorunlara gark olmuşuz.`` Evet, ama zaten bu durumun bizzat kendisi bir sorun değil midir? Dahası asıl sorun bu değil midir? Bütün güç ve imkânlarımızla egemenliğini kırmak için seferber olduğumuz halde kötülük gün geçtikçe tahtını sağlam kılıyorsa, ortada bir sorun yok mudur? Sorunsuz ya da daha az sorunlu bir dünya özlemi çektiğimiz halde sorunların miktarı ve şiddeti artıyorsa bir terslik yok mudur? Öyleyse ya insanda, insanın yapıp-ettiklerinde yanlış giden bir şeyler vardır ya da insanların beklentilerinde… Bu durumda ya kendimizi ve dolayısıyla yaşama müdahale biçimimizi değiştireceğiz ya da hayattan beklentilerimizi… Demek bilgiye, bilmeye gereksinimimiz var! İnsanda ve insanın dokunduğu yaşamda neyin/nelerin ters gittiğini, bunları değiştirmenin ve düzeltmenin olanaklarını ve kendimizden ve hayattan ne/neler beklemeyeceğimizi gösteren bir bilgiye... Bilgiye gereksinimiz varsa, hem söz konusu sorunlar konusunda bilgiyle uğraşan bir bilme türü hem de bir tür bilgiye ulaşma yolu olan etiğe başvurmak zorundayız. Etik Yazokulu böyle bir gereksinimin ürünüdür. Haliyle bu derslerde, bir yandan felsefeye merak duyanların, filozofların felsefi yaklaşımlarını tanımak isteyenlerin beklentilerini karşılamak, diğer yandan halihazırda karşılaştığımız genel insani sorunlar ile insanların karşılaştığı/karşılaşabildiği kişisel sorunlara çözüm getirmek amacıyla filozoflar rehberliğinde düşünmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle derslerde hem Platon, Aristoteles, Kant, Nietzsche, Max Scheler, İoanna Kuçuradi gibi filozofların etik görüşleri tartışılacak hem de bu teorik tartışmalar ışığında güncel pratik sorunlar ele alınacaktır.
   
 • Hedef Kitle
  Lise son sınıf, lisans ve lisans mezunu.
   
 • Kontenjan 25 kişi
 • Ücret
  Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 770 TL, çadırlar için 560 TL’dir. Geziler ücrete dahil değildir.
   
 • Genel Bilgi
  Etiğin teorik ve pratik sorunlarına odaklanacak olan bu programda eğitmenler günde ortalama dörder saatlik seminerlerle farklı etik sorunları felsefenin ışığında hem teorik hem de pratik bağlamda tartışmaya açacaklardır. Katılımcıların konuya ilgi duymaları ve web sitesinde ilan edilecek olan okumaları yapmalarının verimi artıracağı düşünülmektedir. Bunun dışında felsefe veya felsefe tarihi konusunda ön bilgi sahibi olmaları beklenmemektedir. Katılımcılar, ödev, sınav gibi formel ders gerekliliklerine tabi olmayacaklardır ve seminerlere istedikleri şekilde katkı sunabileceklerdir. Bir hafta boyunca, seminerlerin yanı sıra, tartışmalar, sanat eserleri (ağırlıklı olarak sinema ve edebiyat) aracılığıyla etik meseleler konusunda derinlikli bilişsel bir ortam yaratılmaya çalışılacaktır..
  Başvuruların değerlendirilebilmesi amacıyla adaylardan etik ve etik sorunlar konusundaki düşüncelerini gösteren ortalama 400-500 kelimelik bir başvuru yazısı istenmektedir. Adayların düşüncelerini aşağıdaki sorulardan hareketle yazmalarını beklenmektedir:
  1- Günümüzde en önemli etik sorun(lar) olarak ne/neleri görmektesiniz?
  2- Bu tür sorunların nedenleri konusunda ne düşünüyorsunuz?
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Eğitmenler:

HT: Prof. Dr. Harun Tepe (Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
YA: Doç. Dr. Yavuz Adugit (Kocaeli Üniversitesi, Felsefe Bölümü)

 

Saatler 10.Tem 11.Tem 12.Tem 13.Tem 14.Tem 15.Tem 16.Tem
08:00 - 10:00 Platon: İyi Yaşam ve Etik (YA)
Aristoteles: İyi ve Mutluluk (YA)
Kant: İyinin Öncelliğine Dair Kuşkular (YA)
Tatil Kant: Ahlak Yasası ve Dünya Yurttaşlığı İdeali (YA)
Nietzche: Sürü İnsanı ve Üst İnsan (YA)
İoanna Kuçuradi: Değer ve Değerler (YA)
10:00 - 12:00 Pratik Etiğin Teorik Sorunları (HT)
Etik Bir Sorun Olarak Ayırımcılık (HT) Çevre Etiği (HT) Tatil Gazetecilik ve Etik (HT) Siyaset ve Etik (HT) Etik ve Meslek Etikleri (HT)
16:00-18:00 Platon: Erdem, İyi Yaşam ve Siyaset (YA) Aristoteles: Erdem ve İnsan Doğası (YA) Kant: İyi ve İnsansal Ödev (YA) Tatil Nietzsche: Ahlakın Ahlaki Değeri (YA) Nietzche: Sürü Ahlakı ve Üst insan Ahlakı (YA)  
18:00 - 20:00 Etik Bir Sorun Olarak Şiddet (HT) Olgu ve Kavram Olarak Başkaldırı (HT) Bilim ve Etik (HT) Tatil Ekonomi ve Etik (HT) Siyaset ve Etik (HT) (devam)