2017 Çağdaş Felsefe Yazokulu: Kriz ve Kritik

 • Tarih17 - 23 Temmuz 2017 (Köy`e geliş 16 Temmuz, Köy`den ayrılış 23 Temmuz 2017) 
 • Amaç
  Yaz okulunun amacı, modern ve çağdaş felsefenin kimi figürlerini kriz ve kritik teması etrafında okumaktır. Bir anlamda felsefi düşünme bir eleme işine benzetilebilir; bu işin yapıldığı yer ise felsefenin problemleri, yani düşüncenin krizleridir. Modern ve çağdaş felsefenin bu antik eleştirme mirasını devraldığını ve ona yeni anlamlar kattığını düşünebiliriz. Buna göre felsefi anlamda kriz ve kritik, salt bir eleştiriden, iki ters uç arasındaki güç çekişmesinden veya basit bir fikir kavgasından daha fazla bir şeydir. Kant’ın bakış açısından esinlenerek söylersek kritik, felsefeyi harekete geçiren güçtür. Kriz üzerine felsefi düşünüm anlamında kritik, kaçınılmaz olarak felsefenin bizzat kendisi, statüsü, kendi krizini betimleme imkanı ve bu krize çare olma becerisi üzerine düşünüme yol açmaz mı?
  Bu bağlamda ‘’Kriz ve Kritik’’ yaz okulunun öncelikli hedefi, felsefedeki kritik geleneğinin bazı örneklerine yakından bakmak, bunların ne tür toplumsal ve düşünsel krizlere cevap vermeye çalıştığını tespit etmektir. Kant, Marx, Husserl, Heidegger, Nietzsche metinleri bu örnekler arasında sayılabilir. Son olarak bu örneklere, bazı çağdaş filozofların (Sartre, Arendt, Koselleck, Foucault, Lyotard...) metinleri üzerinden geri dönülerek, hem onların kriz ve kritik sorusunu nasıl ele aldığına hem de eleştiri geleneğini nasıl yeniden okuduklarına değinilecektir.
   
 • Hedef Kitle
  Lisans ve yüksek lisans öğrencileri.
   
 • Kontenjan 30 kişi
 • Ücret
  Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 770 TL, çadırlar için 560 TL’dir. Geziler ücrete dahil değildir.
   
 • Genel Bilgi
  Yaz okulunun eğitmenleri, modern ve çağdaş felsefenin çeşitli alanları üzerine çalışan araştırmacılardır ve kimileri sözünü ettikleri yazarların metinlerini Türkçeye çevirmiştir.
  Katılımcıların konuya ilgi duymaları ve web sitesinde daha sonra ilan edilecek olan okumaları yaz okuluna gelmeden önce yapmaları beklenmektedir. Seminerlere aktif katılım arzulanmaktadır, ancak ödev, sınav gibi zorunluluklar yoktur.
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri
Eğitmenler:
GÇE: Gaye Çankaya Eksen, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü
KE: Kerem Eksen, İstanbul Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü
EH: Eylem Hacımuratoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
ES: Emine Sarıkartal, Paris Ouest Nanterre Üniversitesi
EŞ: Emre Şan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü
FT: Ferhat Taylan, Liège Üniversitesi
YCU: Yağmur Ceylan Uslu, Paris Ouest Nanterre Üniversitesi
YY: Yusuf Yıldırım, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü
 

Program

Saatler

17 Temmuz

18 Temmuz

19 Temmuz

21 Temmuz

22 Temmuz

23 Temmuz

09,00-11,00

Kriz ve Kritik (Kolektif )

 

Kant’ın Metafizik Kritiği- 2 (YY)

Modern Sosyolojik Düşüncede Kriz ve Kritik (FT)

Nietzsche (1): Avrupa Kültürünün Krizi

(KE)

Nietzsche (2): Soybilimsel Eleştiri

(KE)

Foucault: Tarih, Kriz ve Kritik

(FT)

15,00-17,00

Kant’ın Metafizik Kritiği- 1 (YY)

Kant – Yargılama Fakültesinin Kritiği (ES)

Fenomenolojik Bilgi Kritiği

(EH)

Bilimlerin Krizi

(EH)

 

Sartre (1) : Giriş

(GÇE)

Sartre(2):  Marksizmin Kritiği

(GÇE)

17,30-19,30

Kant ve Pratik Aklın Kritiği (YCU)

Marx ve Materyalist Eleştiri (KE/FT)

Koselleck-Kritik ve Kriz (YCU)

Heidegger ve Teknik

(EŞ)

Arendt ve Politik Düşünce

(EŞ)

Çağdaş Kant Okumaları

(ES)

21,00-23,00

         

Veda Toplantısı