2017 Sanat Felsefesi Yazokulu

 • Tarih14 - 20 Ağustos 2017 (Köy`e geliş 13 Ağustos 2017, Köy`den çıkış 20 Ağustos 2017) 
 • Amaç
  Yaz okulunun amacı, felsefenin temel alanlarından olan sanat felsefesi üzerine filozofların temel düşüncelerini okumak ve bu alana ilişkin düşünme becerileri geliştirmeye çalışmaktır.
   
 • Hedef Kitle
  Felsefeye ilgi duyan, özellikle bu konularda fikir sahibi olan üniversite öğrencilerinin katılımı beklenmektedir.
   
 • Kontenjan 30 kişi
 • ÜcretYazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 770 TL, çadırlar için 560 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir. 
 • Genel Bilgi
  Dersin içeriğini oluşturan metinler üç ana hatta düşünülebilir: (1) “güzel” kavramının konusu ve içeriğini yansıtan metinler, (2) modern sanat felsefesinin çatısını oluşturan F. Nietzsche’ci kavrayışa kadar estetiğin doğuşu ve sözde ölümüne kadar olan süreci yansıtan metinler ve son olarak (3) günümüze uzanan tarihsel süreçte, sanat felsefesi adı altında “yüce” olarak adlandırılan kavramın ve çağdaş sanat felsefesi problemlerinin, seçilen metinler üzerinden incelenmesinden oluşmaktadır. Özetle, bu program hem estetik ve sanat felsefesine hem de çağdaş felsefe sorunlarına bir giriş niteliğinde olacak, bu tartışmaları detaylı bir biçimde ele alacaktır.

  * “Sanat Felsefesi” okulu, 14-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Başvuruların değerlendirilebilmesi için adaylardan felsefeyle niye ilgili olduklarına, bu programa niye katılmak istediklerine dair ortalama 300 kelimelik bir başvuru yazısı istenmektedir. Başvuru yazılarının değerlendirilmesine bağlı olarak kontenjan dâhilinde öğrenci kabul edilecektir.
  * Yaz okulunun eğitmenleri, estetik, sanat felsefesi ve çağdaş felsefe konularında uzmanlaşmış, çeşitli üniversitelerde bu konularda dersler veren, yayınları bulunan  akademisyenlerdir.
  * Katılımcılar için, derslere kaynaklık edecek metinler internet sitesinde ilan edilecektir.
  * Felsefeye ilgi duyan, özellikle bu konularda fikir sahibi olan üniversite öğrencilerinin katılımı beklenmektedir.
  * Akşamları film gösterimleri ve müzik dinletileri olacaktır.
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri
Eğitmenler:
MŞ: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şiray, Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi, Felsefe Bölümü.
MB: Doç. Dr. Metin Bal, Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü.
MT: Dr. Murat Türkmen Mimar Sinan Üniversitesi, Felsefe Bölümü.
ZT: Yrd. Doç. Dr. Zeynep Talay Turner, Koç Üniversitesi, Felsefe Bölümü.
CK: Doç. Dr. Cem Kamözüt, Ege Üniversitesi, Felsefe Bölümü.

Dans ve Beden Farkındalığı Atölyesi: Esra Yurttut

 

 

14 Ağustos

15 Ağustos

16 Ağustos

17 Ağustos

18 Ağustos

19 Ağustos

20 Ağustos

9.00-11.00

 J. Ranciére ve Rejimsel Düşünce: İmajların Etik Rejimi (M.Ş) Sanat ve Doğruluk (C.K) Sanat: İz ve İşaret (M.T)

Tatil

Nietzsche: Bir Yaşam Sanatı Olarak Felsefe (Z.T) Postmodernizm ve Sanat (M.B)  Değerlendirme Toplantısı

15:00-17:00

Sanatın Dokunmas (M.T) Bertolt Brecht`in Epik Tiyatrosu ve " Mezbahaların Kutsal Johannası"(M.B)  J. Ranciére: Estetik Rejim(M.Ş)

Tatil

Felsefe ve Edebiyat (Z.T) Sanat ve Otantisite (Z.T)  

17:15-19:15

Sanatın Tanımı (C.K)  J. Ranciére: Temsili Rejim (M.Ş) Modernizm ve Sanat(M.B)

Tatil

Yaratıcılık(C.K) Çağdaş Sanatta ``Anlam`` (M.T)
 

19:30-21:30

Tanışma oyunları ve ısınma
Isınma - beden farkındalığı egzersizleri  Isınma, bedensel alışkanlıklar üzerine çalışma. Kendi dansını inşa etme

Tatil

Grup çalışmaları, güven egzersizleri
Konsantrasyon ve koordinasyon çalışmaları