2017 Sosyoloji Yazokulu

 • Tarih5 Eylül - 10 Eylül 2017 (Köy`e geliş 3 ya da 4 Eylül 2017 olabilir. Program diğer programlardan farklı olarak Salı günü başlayacaktır. Tatil günü Pazartesi olacaktır. Köy`den çıkış 10 Eylül 2017) 
 • Amaç
  Tarih insanların yaşadıkları toplumları ve zamanı anlama, etkileme ve değiştirme çabalarına hep tanık oldu. Sanayi toplumuyla bu anlama çabasının disiplini ``sosyoloji`` oldu. Bugün de içinde yaşadığımız zaman ve toplumlarda ``dönüşüm`` temel bir öneme sahip. Ancak zaman değişirken, kavramlarımız eskiyor, siyasetimiz de eskiyor. Bu yüzden yaşadığımız toplumları anlamak ve kendimizi anlamlandırmak yerine esas olarak kendimizi korumaya almaya, ``ötekilere`` karşı pozisyon almaya, cemaatlerimize kapanmaya çalışıyoruz; öfke, nefret ve kutuplaşma sıradanlaşıyor. Oysa içinde yaşadığımız toplumu tepeden tırnağa her şeyiyle anlamak mümkün olmasa bile, ona başka gözle, daha soğukkanlı ama hissederek bakmak mümkün.

  Bu sene ekoloji ve toplumsal cinsiyet temalarıyla genişleyen sosyoloji dersiyle, temel olarak teoriler ezberlemeyi değil; yaşayan bir disiplin vasıtasıyla insanın hem kendine, hem de başkalarına karşı yabancılaşmasını ortadan kaldırmaya katkıda bulunabilecek bir faaliyet yürütmek amaçlanıyor. Ancak aynı zamanda bu bilgi ve tecrübe vasıtasıyla, toplumun içinde farklı bir duyarlılıkla durmak ve toplumla birlikte interaktif bir ilişki kurmak için kültürel sermayenin geliştirilmesi amaçlanıyor.
   
 • Hedef Kitle
  Dersler, bir yandan sosyolojinin farklı alanlarıyla tanışmak ve bu alanlarda derinleşmek isteyen öğrencilere dönüktür. Dersler bu öğrencilere paket halinde toplam bilgiyi sunmaktan ziyade; söz konusu alanlarda onların önünde kanallar açmayı hedefler. Diğer yandan, STK`larda ya da toplum hizmetleri, gönüllü faaliyetler gibi alanlarda çalışacak veya bu alanlara ilgi duyan üniversite öğrencileri için de dersler fayda sağlar. Öncelikli olarak yeni başvurular değerlendirilecektir.
   
 • Kontenjan 30 kişi
 • Ücret
  Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 770 TL, çadırlar için 560 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir.
   
 • Genel Bilgi

  Dersler, ``Kendi üzerine düşünen toplum ve sosyoloji``; ``Kendi üzerine düşünen toplum ve ekoloji``; ``Gruplararası ilişkiler ve ayrımcılık`` ve ``Cinsiyetle düşünmek`` olmak üzere, dört başlık altında paralel biçimde yürütülecektir.

   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri
Başlık: Kendi üzerine düşünen toplum ve sosyoloji
Eğitmen: Prof. Dr. Ferhat Kentel
Kurum: İstanbul Şehir Üniversitesi
 
İçerik: Klasik olarak sosyoloji modern toplumun hareketini ve düzenini anlamaya çalıştı. Modernliğin ``bilimselliği`` sosyolojiyi de etkiledi; sosyoloji modernliğin ``kurucu`` dili oldu. Oysa bugün modernliğin insanı adeta ``tanrı`` konumuna getirerek kurduğu yapılar sarsılıyor. Deneme-yanılmalarla, el yordamıyla toplumlar giderek daha çok konuşmaya başlıyor ve sosyolojinin sınırlarını zorluyor. Ezberlerimiz bozuluyor; eski kavramlarımız artık işe yaramaz hale geliyor ve daha önce düşünmediğimiz, hayal bile edemediğimiz yeni toplumsallıklar, kimlikler, içiçe geçmeler ve kavramlar hayatımıza giriyor. Bu ders, işte bu yoğun dönüşümü, ``eskiyi`` ve ``yeniyi``, geleneği ve modernliği, sınıfları ve kültürel kimlikleri, yenilenmek zorunda olan sosyolojik düşünme yolları eşliğinde, ``birlikte düşünmeyi`` amaçlıyor ve şu alt başlıkları içeriyor: ``Modernleşme ve sosyoloji arasındaki ilişki``, ``Modernite ve gündelik hayat``, ``Kimlikler ve yeni sosyal hareketler``.

Başlık: Kendi Üzerine Düşünen Toplum ve Ekoloji
Eğitmen: Yard. Doç. Dr.  Sezai Ozan Zeybek
Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi

İçerik: Ekoloji ve çevre tartışmaları dünyada giderek daha fazla ağırlık kazanıyor. İklim değişikliği, yaban hayatın tahribatı, bedenimizde biriken kimyasallar, antibiyotik direnci geliştiren mikroplar (BM`ye göre insanlığı tehdit eden en büyük üç riskten biri), giderek artan enerji ihtiyacı, kirlilik, buzulların erimesi gibi meseleler, insanlığın bir bütün olarak bazı önemli dönüşümlerin eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Derste, sosyolojik düşünme pratiklerinin bu sorunlar karşısında bize ne öğretebileceği üstünde duruluyor; ekolojinin sosyolojisi yapılıyor. Şu alt başlıklar ele alınıyor: ``Karbondioksitin Emperyal Geçmişi``, ``Hayvanların Sosyolojisi``,  ``Modernleşmenin `Doğası``.

Başlık: Gruplararası ilişkiler ve ayrımcılık

Eğitmen: Prof. Dr. Kenan Çayır
Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
 
İçerik: Son yıllarda Türkiye önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Farklı etnik, dinsel, cinsel yönelim temelli grupların tanınma ve eşitlik talep etmeye başladığı bu süreç iki potansiyeli barındırıyor. Bir yanda hâkim ve azınlıklaştırılmış gruplar arasındaki gerilimlerin artma potansiyeli bulunuyor; öte yanda ise sorunları daha açıkça konuşabilme ve çözüm geliştirebilme. Bu süreci daha iyi anlamak için gruplararası ilişkilerin teorisi kadar, önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık gibi kavramları da anlamak gerekiyor. Bu ders, farklı gruplar temelinde ayrımcılık sorununun nasıl ortaya çıktığını hem Türkiye hem dünya bağlamında ele almayı amaçlıyor. Bu yıl Hilal Alkan`ın programa katılımıyla toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık konusunda derinleşme sağlamak hedefleniyor.

Başlık: Cinsiyetle düşünmek

Eğitmen: Yard. Doç. Dr. Hilal Alkan
Kurum: Leibniz-Zentrum Modern Orient, Berlin
 
İçerik: Bu derste `Gruplararası ilişkiler ve ayrımcılık` başlığında açılan temel kavramların ve teorik yaklaşımların toplumsal cinsiyet temelinde derinleştirilmesi amaçlanıyor. Ders, toplumsal ve bireysel hayatlarımızda hiç düşünmeden, en olağan şekilde yaptığımız kadın-erkek ayrımını ve bu ayrımın işbölümü, temsil, ayrımcılık gibi alanlarda bulduğu karşılıkları tartışmaya açmayı hedefliyor.