2017 Liseliler için Felsefe Yazokulu

 • Tarih7 Ağustos - 13 Ağustos 2017 (Köy`e geliş 6 Ağustos 2017, Köy`den çıkış 13 Ağustos 2017) 
 • Amaç

  Felsefe ile tanışmak, felsefenin insan hayatı, toplum, siyaset, sanat ve bilimlerle olan ilişkilerini incelemek, bilimlere yol gösterici olup olamayacağını tartışmak, Antik Yunandan günümüze kadar felsefe tarihinin dönüm noktalarındaki kişi ve düşüncelerle tanışmak, belli başlı felsefe alanlarına ve akımlarına bir giriş yapmak; ayrıca felsefenin iyi bir hayat için gerekli olup olmadığı, din-ahlak-felsefe ilişkisi, hayatın anlamı gibi meselelerin felsefi analizine bir başlangıç yapmak bu bir haftalık programın başlıca amaçlarıdır.

   
 • Hedef KitleLise öğrencileri (16 - 19 yaş aralığındaki öğrenciler).
   
 • Kontenjan 30 kişi
 • Ücret

  Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 770, çadırlar için 560 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir.

   
 • Genel Bilgi
  Eğitmenler ikişer saatlik seminerlerle felsefenin değişik alanlarındaki konuları anlatacaklardır. Katılımcıların konuya ilgi duymaları ve web sitesinde daha sonra ilan edilecek olan okumaları yazokuluna gelmeden önce yapmaları beklenmekte, ancak felsefe ve felsefe tarihi konusunda bir ön bilgi sahibi olmaları beklenmemektedir. Seminerlere aktif katılım arzulanmaktadır, ancak ödev, sınav gibi zorunluluklar yoktur. Hafta boyunca, seminerlerin yanı sıra, tartışma ve film seansları düzenlenerek canlı bir katılım ortamı yaratılmaya çalışılacaktır.
   
  Başvuruların değerlendirilebilmesi için adaylardan 300-500 kelimelik bir makale yazmaları istenmektedir. Yazılacak makalede şu iki sorudan birine cevap verilmesi istenmektedir:
  1. Bilimler felsefenin yerini alabilir mi?
  2. Her istediğini yapabilen kişi özgür müdür?
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Eğitmenler

BG:  Prof. Dr. Bülent Gözkân - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
EE:  Prof. Dr. Eşref Eşkinat - ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Makina Mühendisliği Bölümü
KÖ:  Prof. Dr. Kaan H. Ökten - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
ÖA:  Yard. Doç. Dr. Ömer Aygün - Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü
PR:  Dr. Pascale Roure - Galatasaray Lisesi Felsefe Öğretmeni


Saatler

7 Ağustos

8 Ağustos

9 Ağustos

11 Ağustos

12 Ağustos

13 Ağustos

9:00-11:00 Felsefe nedir (E.E.) Aristoteles (I) (Ö.A.) Bilim ve felsefe (E.E.) Kant (B.G.) Mantık ve matematik (B.G.) Zihin felsefesi (E.E.)
15:00-17:00 Presokratikler ve Sokrates(Ö.A.) Aristoteles (II) (Ö.A.) Varlık felsefesi I (K.Ö.)

Varlık felsefesi II (K.Ö.)

İlerleme Düşüncesi: Rousseau ve Kant`tan Günümüze (P.R.) Hukuk Devleti Kavramı (P.R.)
17:15-19:15 Platon (Ö.A.) Bilim tarihi (B.G.) Descartes (B.G.)

Heidegger (K.Ö.)

Ahlak felsefesi  (E.E.)

Sohbet ve değerlendirme
21:00-23:00 Film gösterimi Film gösterimi Film gösterimi

Starwars ve Felsefe (K.Ö.)

Film gösterimi