2016 Çağdaş Felsefe Yazokulu

 • Tarih1-7 Ağustos 2016 (Köy`e geliş 31 Temmuz 2016) 
 • Amaç
  Yaz okulunun amacı, çağdaş felsefenin temel sorunlarını ve başlıca figürlerini birbirleriyle bağlantıları içerisinde ele almaktır. Kant`tan itibaren Aydınlanma fikrinin gelişimi ve çağdaş felsefenin Aydınlanma`yı eleştirme veya yeniden kurma girişimleri, programın temel izleğini oluşturacaktır. Kimi çağdaş felsefe sorunlarının ardındaki temel figürler olan Hegel, Marx, Nietzsche ve Freud`un düşünceleri incelenecek, ardından Husserl ve sonrasında fenomenolojinin izlediği yol ortaya konacaktır. Bize daha yakın dönemde, özellikle Almanya (Frankfurt Okulu ve Habermas) ile Fransa`da (Lyotard, Deleuze, Foucault) gelişen eleştirel düşünceler kadar, etik, toplumsal cinsiyet ve çevre alanlarındaki güncel felsefe sorunları da tartışılacaktır. Özetle, bu program hem çağdaş felsefe sorunlarına bir giriş niteliğinde olacak, hem de bu sorunların tartışılma biçimlerini derinlemesine ele alacaktır.

  Yaz okulunun eğitmenleri, çağdaş felsefenin çeşitli alanları üzerine çalışan araştırmacılardır ve kimileri sözünü ettikleri yazarların metinlerini bizzat Türkçeye çevirmiştir.

  Katılımcıların konuya ilgi duymaları ve web sitesinde daha sonra ilan edilecek olan okumaları yaz okuluna gelmeden önce yapmaları beklenmektedir. Seminerlere aktif katılım arzulanmaktadır, ancak ödev, sınav gibi zorunluluklar yoktur. Bir hafta boyunca, seminerlerin yanı sıra, tartışma, film gösterimleri ve müzik söyleşileri düzenlenerek canlı bir katılım ortamı yaratılmaya çalışılacaktır.
  Hedef kitle: Üniversite lisans öğrencileri (18-23 yaş). Başvuruların değerlendirilebilmesi için adaylardan felsefeyle niye ilgili olduklarına ve bu programa niye katılmak istediklerine dair ortalama 300 kelimelik bir başvuru yazısı istenmektedir. Başvuru yazılarının değerlendirilmesine bağlı olarak 23 yaş üstünde olan sınırlı sayıda öğrenci de kabul edilebilir.
   
 • ÜcretYazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 700, çadırlar için 490 TL`dir. Geziler ücrete dahil değildir. 
 • Genel Bilgi
  Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.
   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

Eğitmenler

BG: Prof. Dr. Bülent Gözkân - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
EŞ: Yrd. Doç. Dr. Emre Şan, Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü
KE: Yrd. Doç. Dr. Kerem Eksen – İstanbul Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü
VÇ: Yrd. Doç. Dr. Volkan Çıdam - Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü
EHÖ: Dr. Evrim Hikmet Öğüt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü
FT: Dr. Ferhat Taylan, Liege Üniversitesi
GÇE: Dr. Gaye Çankaya Eksen, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü
EH: Eylem Hacımuratoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
ES: Emine Sarıkartal, Paris Ouest Nanterre Üniversitesi
YCU: Ceylan Uslu, Paris Ouest Nanterre Üniversitesi

Program

Saatler 1.Ağu 2.Ağu 3.Ağu 4.Ağu 5.Ağu 6.Ağu
09,00-11,00 Aydınlanma ve Modernizm (Kolektif) Marx (VÇ)

Frege ve Analitik Gelenek (BG)

Levinas (YCU)

Frankfurt Ekolü
(VÇ)

Etik
(KE)

15,00-17,00 Kant’ın Eleştirel Felsefesi (BG)

Nietzsche (KE)

Husserl (EH)

Sartre (GÇE)

Lyotard (ES) / Deleuze (FT)

Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet (ES/FT)
17,15-19,15 Hegel (VÇ)

Freud/Psikoloji (ES)

Heidegger (YCU)

Merleau-Ponty (EŞ)

Foucault (FT)

Çevre ve Modernite (FT)

21,00-23,00 Film Gösterimi Müzik Söyleşisi: Ortadoğu`da Kadın Sesleri (EHÖ) Film Gösterimi Müzik Söyleşisi: Gürültü ve Sessizlik (EHÖ) Film Gösterimi Veda Toplantısı
Online Başvuru Yapılamamaktadır!
 • Etkinlik başvurusu sona ermiştir